Posiedzenie Komisji Kultury, Rozwoju i Promocji Powiatu - 29.05.2019 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Kultury, Rozwoju i Promocji Powiatu
29.05.2019

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Rozwoju i Promocji Powiatu, które odbędzie się w dniu 29 maja 2019 roku (środa) o godz. 13:30  w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala obrad nr 3.07.       

                                                          

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 23 kwietnia 2019r.
  3. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Kuranda