Posiedzenie Komisji Kultury, Rozwoju i Promocji Powiatu - 22.05.2018 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Kultury, Rozwoju i Promocji Powiatu
22.05.2018

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

 

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Rozwoju i Promocji Powiatu, które odbędzie się w dniu 22 maja 2018 roku o godz. 1300  
w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala obrad nr 1.17         

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
    w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
  3. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Michał Glonek