Komisja Kultury, Rozwoju i Promocji Powiatu - 26.10.2017 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Komisja Kultury, Rozwoju i Promocji Powiatu
26.10.2017

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

 

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Rozwoju i Promocji Powiatu, które odbędzie się w dniu 26 października 2017 roku o godz. 1100  
w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala konferencyjna Zarządu nr 3.07           

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 21.03.2017r.
  3. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności porządku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczcy Komisji Kultury, Rozwoju i Promocji Powiatu

Michał Glonek