Komisja Kultury, Rozwoju i Promocji Powiatu - 27.04.2017 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Komisja Kultury, Rozwoju i Promocji Powiatu
27.04.2017

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Rozwoju i Promocji Powiatu, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 roku (wtorek) o godz. 1100
w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala konferencyjna Zarządu nr 3.07

  1. Proponowany porządek posiedzenia:
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie powołania Rady Programowej Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu.
  4. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
  5. Wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji
Michał Glonek