Zaproszenie na posiedzenia Komisji Kultury, Rozwoju i Promocji Powiatu - 30.12.2015 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zaproszenie na posiedzenia Komisji Kultury, Rozwoju i Promocji Powiatu
30.12.2015

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Rozwoju i Promocji Powiatu, które odbędzie się w dniu 30 grudnia2015 roku (środa) o godz. 1100
w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.


Proponowany porządek posiedzenia:


  1. Proponowany porządek posiedzenia:

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji tj. z dnia 27.10.2015r.

  4. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Powiatu Nowotarskiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

  5. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

  6. Wolne wnioski.


Przewodniczący Komisji

Michał Glonek