Zaproszenie na posiedzenia Komisji Kultury, Rozwoju i Promocji Powiatu - 25.11.2015 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zaproszenie na posiedzenia Komisji Kultury, Rozwoju i Promocji Powiatu
25.11.2015

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Rozwoju i Promocji Powiatu, które odbędzie się w dniu 25 listopada 2015 roku (środa) o godz. 1400
w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.


Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji tj. z dnia 27.10.2015r.

  3. Prezentacja założeń do powstania lokalnej organizacji turystycznej.

  4. Wydanie opinii do projektu Budżetu Powiatu Nowotarskiego na 2016 rok.

  5. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

  6. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Michał Glonek