Zaproszenie na posiedzenia Komisji Kultury, Rozwoju i Promocji Powiatu - 27.10.2015 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zaproszenie na posiedzenia Komisji Kultury, Rozwoju i Promocji Powiatu
27.10.2015

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Rozwoju i Promocji Powiatu, które odbędzie się w dniu 27 października 2015 roku (wtorek) o godz. 1400
w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.


Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji tj. z dnia 23.09.2015.

  3. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

  4. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 202/XXII/2008 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 czerwca 2008 roku.

  5. Informacja na temat 7-letniej działalności Powiatowego Centrum Kultury oraz porównanie z wcześniej istniejącymi jednostkami kultury i sportu.

  6. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Michał Glonek