Posiedzenie Komisji Kultury, Rozwoju i Promocji Powiatu - 25.03.2015 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Kultury, Rozwoju i Promocji Powiatu
25.03.2015

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Rozwoju i Promocji Powiatu, które odbędzie się w dniu 25 marca 2015 roku (środa) o godz. 1400
w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 197/XXI/2008 Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustanowienia odznaczeń Powiatu Nowotarskiego i powołania Kapituły Honorowej.
  4. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyznania Medalu „Zasłużony dla Podhala” Związkowi Podhalan w Polsce.
  5. Analiza efektywności pracy Powiatu Nowotarskiego w zakresie promocji. Stworzenie koncepcji rozszerzenia działań promocyjnych Powiatu Nowotarskiego opartej na ścisłej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.
  6. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Michał Glonek