USŁUGI SPOŁECZNE - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Kreatywne myślenie w pracy z uczniem". | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

USŁUGI SPOŁECZNE - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Kreatywne myślenie w pracy z uczniem".

status: zamknięte

Nowy Targ, 05.11.2019r.                Znak sprawy: ZA.272.41.2019                                

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   nr ZA.272.41.2019        

 

O wartości zamówienia większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro.

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2019r., poz.1843), którego przedmiotem są usługi społeczne:

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "KREATYWNE  MYŚLENIE  W  PRACY  Z  UCZNIEM".

CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI W ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ: