ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.197.2020 Dostawa oznakowania dotykowego dla osób niewidomych | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.197.2020 Dostawa oznakowania dotykowego dla osób niewidomych

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 22.04.2020r.

Nasz znak: ZA.271.197.2020

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa oznakowania dotykowego dla osób niewidomych
    (preferowany kolor jaskrawo żółty)

40 szt. Mata z guzami dotykowymi 300 x 300 x 5mm z taśmą samoprzylepną 3M VHB 9473 (montowana wewnątrz budynku)

55 szt. Mata z listwami prowadzącymi 300 x 300 x 5mm z taśmą samoprzylepną 3M VHB 9473 (montowana wewnątrz budynku)

10 szt. Mata z guzami dotykowymi 300 x 300 x 5mm naklejana za pomocą kleju (montowana na zewnątrz budynku)

65 szt. Mata z listwami prowadzącymi 300 x 300 x 5mm naklejana za pomocą kleju (montowana na zewnątrz budynku)

2 szt. Klej do montażu mat na zewnątrz budynku 10kg

 

Uwaga!: Rozliczenie płatności wynikające z zawartej umowy nastąpi za pośrednictwem metody podzielnej płatności na podst. art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r, poz. 2174 z późn. zm.).

 

Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze ds. Systemów Informatycznych przy ul. Bolesława Wstydliwego 14,  tel. (18) 26-61-303. Pracownik prowadzący – Pan Radosław Jastrzębski

 

  1. Termin realizacji: 14 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania.
  2. Osoby upoważnione do kontaktów: Marta Rajca, Ewa Rusnaczyk-Maciasz, Jolanta Mrugała tel. (018) 26 61 340.
  3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 28.04.2020 r. do godz. 10:00 drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl (należy przesłać wypełniony druk formularza oferty).

5.      Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Marta Rajca,  tel.: (18) 26 61 340.