ROZPOZNANIE RYNKU - Dostawa paliwa. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU - Dostawa paliwa.

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 14.11.2019r.

Nasz znak: ZA.271.109.2019

 

 

 

                      

                                               

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych 
dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:              
  S
  ukcesywna dostawa paliwa – benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95 z dystrybutora oraz oleju napędowego - do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu  
  (liczba samochodów – 3 szt.) oraz oleju napędowego do traktora Mitsubishi.

Uwaga! Rozliczenie płatności wynikające z zawartej umowy nastąpi za pośrednictwem metody podzielnej płatności na podstawie art. 108a ustawy z dnia 2 marca 2004r. o podatku od towarów i usług  
(Dz. U. z 2018r. poz. 2174 z późn.zm.).

 1. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2020r. – 31.12.2020r.
 2. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Iwona Waksmundzka, tel. ( 018) 26 61 340.
 3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać  do dnia: 25.11.2019r.  do godz. 10:00

1.  Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14/ sekretariat pokój 3.08/.

2. Faksem na numer 018 26 61 344 lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

  5.        W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt 4.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:  
Oferta  cenowa  - ZA.271.109.2019  sukcesywna dostawa paliwa – benzyny oktanowej 95 oraz oleju napędowego

2.  pkt. 4.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

6.      Kryteria oceny ofert:

 1. Cena brutto benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95 z dystrybutora na dzień  22.11.2019r. – 55 %
 2. Cena brutto oleju napędowego z dystrybutora na dzień 22.11.2019r. – 5 %
 3. Stały upust brutto od aktualnej ceny w dniu każdorazowego tankowania - 40 %

 

Załączniki:

 

- Załącznik nr 1 - Druk formularza oferty;

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych.

 

Sprawę prowadzi: Iwona Waksmundzka, Jolanta Mrugała tel.: (18) 26 61 340