PZD: Likwidacja stanów awaryjnych elementów dróg i mostów – drogi (powtórzenie) | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

PZD: Likwidacja stanów awaryjnych elementów dróg i mostów – drogi (powtórzenie)

status: zamknięte

Postępowanie pn. Likwidacja stanów awaryjnych elementów dróg i mostów – drogi (powtórzenie) jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy.

 

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Likwidacja stanów awaryjnych elementów dróg i mostów – drogi (powtórzenie)

Treść Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 18 marca 2020 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 7 kwietnia 2020 r. do godz. 9:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

 

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn.

Treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Likwidacja stanów awaryjnych elementów dróg i mostów – drogi (powtórzenie)  z dnia 18 marca 2020 r. znak PZD-ZP.261.8.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesyłane drogą elektroniczna należy kierować na adres:

przetargi.pzd@nowotarski.pl

Opublikowała w dniu 18 marca 2020 r. Anna Michałczak

 

3. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu pn. Likwidacja stanów awaryjnych elementów dróg i mostów – drogi (powtórzenie)

Treść Informacji z otwarcia ofert – pismo z dnia 7 kwietnia 2020 r. znak PZD-ZP.261.8.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 7 kwietnia 2020 r. Anna Michałczak

 

4. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 9 kwietnia 2020 r. znak PZD-ZP.261.8.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Dodała w dniu 9 kwietnia 2020 r. Anna Michałczak

 

5. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn.Likwidacja stanów awaryjnych elementów dróg i mostów – drogi (powtórzenie) udzielił zamówienia

Treść Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dnia 16 kwietnia 2020 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 16 kwietnia 2020 r. Anna Michałczak

Pliki do pobrania