Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dziełek ewidencyjnych położonych w miejscowości Piekielnik | Urząd

Strona główna