Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Spytkowice w dniu 23.12.2020 o godz. 10:00 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Spytkowice w dniu 23.12.2020 o godz. 10:00

data wystawienia: 19.11.2020
status: zamknięte

 

USŁUGI GEODEZYJNE ’’BACHULA’’

Mirosław Bachula

34-721 Raba Wyżna 260A

Tel. 570-894-037, e-mail: geobachula@gmail.com

NIP: 735-245-33-42, REGON:369883522

 

 

Raba Wyżna, dnia 18.11.2020r.

 

GK.6640.7002.2020

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 

            Działając na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 poz. 393 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Targu (GK.6640.7002.2020) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 grudnia 2020r. o godz. 10.00  w miejscowości Spytkowice odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki ewid. 1871/1 z działkami sąsiednimi nr 1948/7, 1948/8, 1948/9, 1948/10, 1948/11, 1947/1, 1869/2, 1869/1, 1872/2, 1872/3, 6770

Działki należą do obrębu 0001, Spytkowice, jednostka ewidencyjna 121113_2, Spytkowice.

 

Pouczenie:

Zawiadomione strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami , jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. W imieniu osób nieobecnych mogą występować upoważnieni pisemnie pełnomocnicy. Pouczam, że wzięcie udziału w czynnościach ustalenia granic leży w Pani/Pana interesie. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia czynności ustalenia granic. W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej- uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

pieczatka.jpg

Pliki do pobrania