Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla projektu budowy obwodnicy Waksmund-Ostrowsko-Łopuszna w ciągu Drogi Wojewódzkiej nr 969. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla projektu budowy obwodnicy Waksmund-Ostrowsko-Łopuszna w ciągu Drogi Wojewódzkiej nr 969.

data wystawienia: 11.08.2017
status: zamknięte

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 80 ust. 3 w związku z art. art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r . Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz.U z 2016 r., poz. 1131, z późn. zm.)

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia wszystkich właścicieli działek wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego Obwieszczenia, położonych w miejscowościach Nowy Targ, Waksmund, Łopuszna, Ostrowsko, Harklowa, Nowy Targ, Gronków oraz Nowa Biała, że w dniu 21 czerwca 2017 r. zostało wszczęte postępowanie z wniosku Zarządu Województwa Małopolskiego – reprezentowanego przez Pełnomocnika - o zatwierdzenie Projektu robót geologicznych do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla projektu budowy obwodnicy Waksmund-Ostrowsko-Łopuszna w ciągu Drogi Wojewódzkiej nr 969.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) informuję o uprawnieniach stron polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków i zastrzeżeń w Wydziale Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, pok. 3.24 (w godz. 800 – 1300) w terminie do 23 sierpnia 2017 r.