Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni W Nowym Sączu PGW Wody Polskie dot. postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego | Urząd

Strona główna

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni W Nowym Sączu PGW Wody Polskie dot. postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

data wystawienia: 26.03.2020
status: zamknięte

Poniżej prezentujemy obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni W Nowym Sączu PGW Wody Polskie dot. postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na zlokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Dunajec nowych obiektów budowlanych- sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach w miejscowości Szczawnica.