Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji | Urząd

Strona główna

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

data wystawienia: 14.06.2019
status: zamknięte

OBWIESZCZENIE
Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Zaryte 141A, 34-700 Rabka Zdrój, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody powierzchniowej, poprzez istniejące progowo-drenażowe ujęcie wody z Potoku Lubońskiego w km 1+042, w miejscowości Rabka Zdrój, gmina Rabka Zdrój, powiat nowotarski, woj. małopolskie. Operat wodnoprawny znajduje się do wglądu dla stron postępowania w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krakowie, ul. Piłsudskiego 22 - w godzinach 800-1400, pokój 332, tel. 12 62 84 332. Ewentualne wnioski i uwagi do sprawy można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.