Obwieszczenie dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Krempachy | Urząd

Strona główna

Obwieszczenie dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Krempachy

data wystawienia: 20.02.2017
status: zamknięte
Poniżej prezentujemy treść obwieszczenia Starosty Powiatu Nowotarskiego dotyczące zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1644 Łopuszna - Dursztyn na odcinku od mostu na Białce w stronę Krempach do istniejącego chodnika w km 4+300,22 ÷ km 4+785,35".