IV edycja konkursu pn. „Żyję bez uzależnień”, którego ideą jest popularyzowanie zdrowego trybu życia bez uzależnień | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

IV edycja konkursu pn. „Żyję bez uzależnień”, którego ideą jest popularyzowanie zdrowego trybu życia bez uzależnień

data wystawienia: 26.03.2019
status: zamknięte

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu wraz z II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu przypominają o trwającym konkursie pn. „Żyję bez uzależnień”, którego ideą jest  popularyzowanie zdrowego trybu życia bez uzależnień. Patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Nowotarskiego, a nagrody dla laureatów konkursu zostały ufundowane z funduszy Samorządu Powiatu Nowotarskiego. Tematyka konkursu dotyczy promowania zdrowego stylu życia bez stosowania używek tj.: alkoholu, papierosów, narkotyków, nowych środków psychoaktywnych tzw. dopalaczy. Adresatami konkursu są wszyscy uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu nowotarskiego, w tym uczniowie realizujący program „ARS, czyli jak dbać o miłość”. Zadaniem uczniów jest wykonanie prac  w kategorii: FILM (trwający maksymalnie 5 minut, zapisany w pliku MP4, dopuszczalne prace grupowe max. 5 osób) lub GRAFIKA KOMPUTEROWA (plakat w rozszerzeniu PDF lub JPG, wyłącznie praca indywidualna).

Termin dostarczenia prac został przedłużony do 10 maja 2019 r. Prace należy przesłać lub przekazać osobiście na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu, ul. Jana Kazimierza 6, 34-400 Nowy Targ lub II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 32, 34-400 Nowy Targ z dopiskiem konkurs - „Żyję bez uzależnień. Prace powinny być dostarczone na nośniku danych (pendrive, płyta CD). Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć „Zgodę przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia, na udział w konkursie”- załącznik nr 1 lub Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu” – załącznik nr 2. Więcej szczegółów znajduje się w załączonym regulaminie poniżej.

mgr Barbara Komperda
p.o. Zastępcy Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu

 

Pliki do pobrania: