Informacja Starosty Nowotarskiego dot. decyzji o odmowie wszczęcia postępowania scaleniowego gruntów wsi Lipnica Wielka | Urząd

Strona główna