Informacja dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie położonych w miejscowości Nowy Targ | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Informacja dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie położonych w miejscowości Nowy Targ

data wystawienia: 28.06.2018
status: zamknięte

W Y K A Z    N I E R U C H O M O Ś C I

przeznaczonych do oddania w użyczenie

w  trybie  art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.),

sporządzony stosownie do art. 35 tej ustawy

 

 

1. Oznaczenie nieruchomości: działki ewid. nr 4472/3 o pow. 0,0113 ha, 4473/3 o pow. 0,0232 ha, 4476/3   o pow. 0,0304 ha, 4477/3 o pow. 0,0181 ha, 4478/3 o pow. 0,0194 ha, 4479/3 o pow. 0,0194 ha, 4480/3 o pow. 0,0123 ha, 4486/3 o pow. 0,0137 ha, 4487/3  o pow. 0,0097 ha, 4490/3 o pow. 0,0071 ha, 4491/3 o pow. 0,0059 ha, 4495/3 o pow. 0,0050 ha, 4496/3 o pow. 0,0050 ha, 4501/3 o pow. 0,0044 ha, 4502/3 o pow. 0,0036 ha, 4504/5 o pow. 0,0039 ha, 4507/5 o pow. 0,0037 ha, 4505/3 o pow. 0,0034 ha, 4511/3 o pow. 0,0024 ha, 4512/3 o pow. 0,0021 ha, 4514/3 o pow. 0,0022 ha, 4515/3 o pow. 0,0030 ha, 4518/3 o pow. 0,0025 ha, 4521/3 o pow. 0,0033 ha, 4527/3 o pow. 0,0010 ha, 4529/3 o pow. 0,0011 ha, 4530/3 o pow. 0,0017 ha, 4535/3 o pow. 0,0006 ha, 4536/3 o pow. 0,0007 ha, 4537/3 o pow. 0,0004 ha, 4539/3 o pow. 0,0002 ha  obj. księgą wieczystą nr NS1T/00055319/3 oraz działka ewid. nr 4506/3 o pow. 0,0036 ha obj. księgą wieczystą nr NS1T/00038101/7  

 

2. Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie: łącznie 0,2243 ha

 

3. Opis nieruchomości:  Działki niezabudowane wykorzystywane jako droga dojazdowa do nieruchomości położonych w terenie oznaczonym symbolem MN.28 w mpzp Nowy Targ 24 (Dział).

 

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 24 (Dział) działki ewidencyjne przeznaczone są pod drogę publiczną (oznaczoną symbolem KDW.3).                                    

   

5. Forma przekazania: umowa użyczenia na okres 3 lat

 

 

6. Termin wywieszenia:

      21 dni, tj. 28 czerwca 2018 r. – 18 lipca 2018 r.