Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce | Struktura powiatu

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce

adres
ul. Podhalańska 3, 34-480 Jabłonka
telefon
(18) 265 23 17
fax
(18) 265 23 17
e-mail
(Informatyk)
(Sekretariat)
www
http://www.zsjablonka.nowotarski.pl/

Szkoła istnieje od 1 września 1951 roku i mieści się w budynku przy ul. Podhalańskiej 3, który został zbudowany w latach 1954-59 na potrzeby szkoły średniej na Orawie. Początkowo przeznaczony był dla słowackiej mniejszości narodowej i nosił nazwę Liceum Ogólnokształcące ze Słowackim Językiem Nauczania w Jabłonce.
Z dniem 1 września 1956 roku powołano do życia obok Liceum ze Słowackim Językiem Nauczania - Liceum Ogólnokształcące z polskim językiem nauczania. Szkoły te do końca I półrocza roku szkolnego 1958/59 mieściły się w oddzielnych budynkach wynajmowanych od Wspólnoty Urbarialnej i Szkoły Podstawowej nr 1 w Jabłonce i kierowane były przez jedną dyrekcję.
Połączenie i pełna integracja tych szkół nastąpiła od drugiego półrocza roku szkolnego 1958/59, które uczniowie i nauczyciele klas licealnych rozpoczęli w nowym budynku. Szkoła otrzymała urzędową nazwę Liceum Ogólnokształcące z Polskim i Słowackim Językiem Nauczania w Jabłonce.
Od roku szkolnego 1966/67 z powodu braku odpowiedniej ilości kandydatów nie prowadzi się już oddziałów z nauką języka słowackiego dla wszystkich uczniów. Nauka tego przedmiotu odbywa się na zasadzie dobrowolności. Dnia 24 września 1966 roku w ramach obchodów Milenium Państwa Polskiego, 15-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Jabłonce oraz 400-lecia Jabłonki Szkoła uhonorowana została za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego, otrzymała imię Bohaterów Westerplatte oraz Sztandar, od tej pory aż do roku 1990 nazwa brzmi: Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce .
27 maja 1999 roku Uchwałą Rady Powiatu Nowotarskiego został powołany Zespół Szkół i obecnie w skład zespołu wchodzą:
Liceum Ogólnokształcące
Liceum Profilowane
Technikum w zawodzie technik-handlowiec
Decyzjami Starostwa Powiatu Nowotarskiego:
z dnia 27.03.2000r. zostało otwarte Liceum dla Dorosłych
z dnia 22.02.2001r. Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych
1 września 2002 roku w skład Zespołu Szkół została włączona Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rolnicza
Szkoła posiada logo, hymn oraz należy do Klubu Szkół Westerplatte.

Wykaz osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego