USŁUGI SPOŁECZNE: ZA.272.15.2020 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

USŁUGI SPOŁECZNE: ZA.272.15.2020 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

status: zamknięte

KRÓTKI OPIS:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) o wartości zamówienia większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej iż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem są usługi społeczne:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów  w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, Projekt pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 następujące części:

Część nr 1Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu barmańskiego dla jednej maksymalnie 12-osobowej grupy uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 A do Ogłoszenia.

Część nr 2Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu barmańskiego dla dwóch maksymalnie 10-osobowych grup uczniów oraz dwóch maksymalnie 15-osobowych grup uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 B do Ogłoszenia.

Część nr 3Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach napędzanych gazem dla jednej maksymalnie 10-osobowej grupy uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 C do Ogłoszenia.

 

CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI DOSTĘPNA W KOLEJNYCH ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ:

 

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data wytworzenia
3.03.2020
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
3.03.2020
Informację zmienił
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data ostatniej zmiany
10.03.2020
Nazwa pliku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NR 2 A-C - FORMULARZAMI OFERT DLA CZĘŚCI NR 1, 2 I 3)
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data wytworzenia
3.03.2020
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
3.03.2020
Nazwa pliku
ZAŁĄCZNIK NR 1 A - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data wytworzenia
3.03.2020
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
3.03.2020
Nazwa pliku
ZAŁĄCZNIK NR 1 B - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR 2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data wytworzenia
3.03.2020
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
3.03.2020
Nazwa pliku
ZAŁĄCZNIK NR 1 C - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR 3
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data wytworzenia
3.03.2020
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
3.03.2020
Nazwa pliku
ZAŁĄCZNIK NR 3 - PROJEKT UMOWY
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data wytworzenia
3.03.2020
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
3.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 do umowy - Umowa podpowierzenia przetwarzania danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data wytworzenia
3.03.2020
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
3.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 do umowy - Zgoda na przetwarzanie danych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data wytworzenia
3.03.2020
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
3.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 - Informacja Administratora danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data wytworzenia
3.03.2020
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
3.03.2020
Nazwa pliku
UWAGA! PYTANIA, ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data wytworzenia
6.03.2020
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
6.03.2020
Nazwa pliku
NOWY: ZAŁĄCZNIK NR 1 C- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR 3 - po modyfikacji z dnia 06.03.2020 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data wytworzenia
6.03.2020
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
6.03.2020
Nazwa pliku
ZESTAWIENIE - WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT Z DNIA 12.03.2020 R.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data wytworzenia
12.03.2020
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
12.03.2020
Nazwa pliku
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI NR 1, 2 I 3
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data wytworzenia
18.03.2020
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
18.03.2020
Nazwa pliku
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W CZĘŚCI NR 1, 2 I 3
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data wytworzenia
23.04.2020
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
23.04.2020