USŁUGI SPOŁECZNE: ZA.272.14.2020 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn: „Pierwsza pomoc przedmedyczna” | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

USŁUGI SPOŁECZNE: ZA.272.14.2020 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn: „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

status: zamknięte

Nowy Targ, 03.03.2020 r.

Znak sprawy: ZA.272.14.2020                    

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

nr ZA.272.14.2020          

 

O wartości zamówienia większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro 
i mniejszej iż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro.

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  
na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), którego przedmiotem  
są usługi społeczne:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn: „Pierwsza pomoc przedmedyczna” w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych
w branży administracyjno - usługowej w powiecie nowotarskim”.

 

 

 

CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI DOSTĘPNA W KOLEJNYCH ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ:

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
3.03.2020
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
3.03.2020
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
3.03.2020
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
3.03.2020
Nazwa pliku
załacznik nr 1 do ogłoszenia /załącznik nr 1 do umowy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia- formularz ofertowy)
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
3.03.2020
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
3.03.2020
Informację zmienił
Marta Rajca
Data ostatniej zmiany
3.03.2020
Nazwa pliku
załacznik nr 3- projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
3.03.2020
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
3.03.2020
Nazwa pliku
załącznik nr 2 do umowy - umowa podpowierzenia przetwarzania danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
3.03.2020
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
3.03.2020
Nazwa pliku
załacznik nr 3 do umowy- zgoda na przetwarzanie danych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
3.03.2020
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
3.03.2020
Nazwa pliku
załacznik nr 4 - Informacja administratora danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
3.03.2020
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
3.03.2020
Nazwa pliku
PYTANIA/ODPOWIEDZI
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
9.03.2020
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
9.03.2020
Nazwa pliku
zestawienie złożonych ofert z dnia 11.03.2020
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
11.03.2020
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
11.03.2020
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
12.03.2020
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
12.03.2020
Nazwa pliku
Informacja o udzieleniu zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
17.04.2020
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
17.04.2020