ROZPOZNANIE RYNKU -ZA.271.145.2020 Sporządzenie operatów szacunkowych | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU -ZA.271.145.2020 Sporządzenie operatów szacunkowych

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 09.03.2020 r.

Nasz znak: ZA.271.145.2020

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Usługi wykonania operatów szacunkowych                                                                                                                                                                                                                          

Sporządzenie odrębnych operatów szacunkowych (po 2 egz.) wyceny wartości rynkowej

nieruchomości poł. w Nowym Targu przy al. Tysiąclecia 35, w następujących wariantach:

1) wycena wartości dz. ewid. nr 12523,3, 12523/4, 12530/3, 12531/3, 12537/1, 12536/2,

12538/1, 12539/3, 12540/5 o łącznej pow. 0,1829 ha wraz z budynkiem administracyjnobiurowym

o pow. użytkowej 1042,2 m2,

2) wycena wartości dz. ewid. nr 12530/3 o pow. 0,0810 ha obj. KW nr NS1T/00003111/6

wraz z częścią budynku administracyjno-biurowego znajdującego się w obrębie tej działki

– celem ustalenia ceny nabycia nieruchomości,

3) wycena wartości dz. ewid. nr 12538/1 i 12539/3 o łącznej pow. 0,0175 ha obj. KW nr

NS1T/00110458/3 – celem ustalenia ceny nabycia nieruchomości,

z uwzględnieniem inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej ww. budynku wg stanu na dzień

31.10.2019 r.

 

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju
nr 1.29 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-10-781.

Pracownik prowadzący: Pan Leszek Szewczyk

 

Uwaga!: Rozliczenie płatności wynikające z zawartej umowy nastąpi za pośrednictwem metody podzielnej płatności na podst. art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r, poz. 2174 z późn. zm.).

 

3. Termin realizacji: 20 kwietnia 2020 r.
4. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk-Maciasz,  Marta Rajca, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.

5.Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 16.03.2020 r. do godz. 10:00 drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl (należy przesłać wypełniony druk formularza oferty).

6.   Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

- Załącznik nr 3  - Projekt umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
9.03.2020
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
9.03.2020
Informację zmienił
Jolanta Mrugała
Data ostatniej zmiany
9.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 1– Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
9.03.2020
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
9.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 2- Informacja Administratora Danych Osobowyh
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
9.03.2020
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
9.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 3- Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
9.03.2020
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
9.03.2020
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data wytworzenia
16.03.2020
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
16.03.2020