Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Tylmanowa w dniach 15,16,17.02.2021 | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Tylmanowa w dniach 15,16,17.02.2021

data wystawienia: 21.01.2021
status: zamknięte

____________________________________________________________
Czarny Dunajec, dnia 20.01.2021 r.

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych


Uprzejmie zawiadamiam, że firma GEO-ART Geodezja i Budownictwo J. Polaczek na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 z późn. zm.), oraz upoważnienia Starosty Nowotarskiego o sygnaturze GK.6640.1526.2019 z dnia 27.03.2019r. do wykonywania prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu Tylmanowa, w dniach 15.02.2021 - 16.02.2021 - 17.02.2021r. przeprowadzi czynności związane z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych wykazanych poniżej położonych w obrębie Tylmanowa z działkami sąsiednimi.

Czynności związane z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych odbędą się w dniach 15.02.2021 - 16.02.2021 - 17.02.2021 r. według terminów podanych poniżej
Miejsce spotkania: Wiejski Ośrodek Kultury – os. Kozielce 297, 34-451 Tylmanowa


W związku z koniecznością zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby spowodowanej koronawirusem COVID – 19 zwracamy się z prośbą o branie udziału w czynnościach ustalenia przebiegu granic w wyznaczonych godzinach oraz z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.


W przypadku nagłego pogorszenia się sytuacji epidemicznej, termin czynności ustalenia przebiegu granic może ulec zmianie. Nowy termin czynności ustalenia przebiegu granic działek będzie ogłoszony publicznie w miejscu wyznaczonego spotkania tj. w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej, a także na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Ochotnica Dolna i Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.


Pouczenie
1. W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.
2. Warunkiem koniecznym udziału w czynnościach ustalenia przebiegu granic jest posiadanie dokumentu tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela –pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
3. W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
4. Nie wyklucza się wcześniejszej obecności geodetów na gruncie i wykonywania pomiarów przygotowawczych.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
podpis geodety uprawnionego
kontakt telefoniczny:
Biuro GEO-ART tel. 18 26 57 624


Zawiadamia się właścicieli/władających, użytkowników/spadkobierców dz.ewid. niżej wymienionych:
Terminy, godziny oraz nr działek których granice zostaną ustalone:
1. dz.ewid.nr 755/1 z dz.ewid.nr 6370 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 11.30.
2. dz.ewid.nr 767 z dz.ewid.nr 6370 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 11.30.
3. dz.ewid.nr 771 z dz.ewid.nr 6370 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 11.30.
4. dz.ewid.nr 775 z dz.ewid.nr 822 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 11.30.
5. dz.ewid.nr 776 z dz.ewid.nr 822, 6370 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 11.30.
6. dz.ewid.nr 808 z dz.ewid.nr 835 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 14.30.
7. dz.ewid.nr 812 z dz.ewid.nr 835 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 14.30.
8. dz.ewid.nr 814/1 z dz.ewid.nr 814/3 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 12.30.
____________________________________________________________
9. dz.ewid.nr 814/3 z dz.ewid.nr 814/1, 815/4, 814/4, 815/3 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 12.30.
10. dz.ewid.nr 814/4 z dz.ewid.nr 814/3, 6375/2 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 12.30.
11. dz.ewid.nr 815/1 z dz.ewid.nr 6370, 6375/2 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 12.30.
12. dz.ewid.nr 815/2 z dz.ewid.nr 6375/2 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 12.30.
13. dz.ewid.nr 815/3 z dz.ewid.nr 814/3 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 12.30.
14. dz.ewid.nr 815/4 z dz.ewid.nr 6375/2, 814/3 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 12.30.
15. dz.ewid.nr 816 z dz.ewid.nr 6370, 7199, 817/1 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 11.30.
16. dz.ewid.nr 817/1 z dz.ewid.nr 816, 817/2, 7201 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 11.30.
17. dz.ewid.nr 817/2 z dz.ewid.nr 817/1 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 12.30.
18. dz.ewid.nr 818 z dz.ewid.nr 830, 7201, 6375/2 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 11.30.
19. dz.ewid.nr 822 z dz.ewid.nr 6371, 775, 776, 6370 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 11.30.
20. dz.ewid.nr 823 z dz.ewid.nr 826, 6655, 6375/1, 6371 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 10.30.
21. dz.ewid.nr 826 z dz.ewid.nr 823, 6641, 828, 829 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 10.30.
22. dz.ewid.nr 827 z dz.ewid.nr 6371, 828 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 10.30.
23. dz.ewid.nr 828 z dz.ewid.nr 7200, 7201, 830, 827, 826 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 10.30.
24. dz.ewid.nr 829 z dz.ewid.nr 826, 830, 6640 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 10.30.
25. dz.ewid.nr 830 z dz.ewid.nr 7201, 818, 6375/2, 841/5, 6641, 6640, 829, 828 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 10.30.
26. dz.ewid.nr 833/1 z dz.ewid.nr 841/6, 841/5 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 12.30.
27. dz.ewid.nr 833/2 z dz.ewid.nr 835 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 14.30.
28. dz.ewid.nr 834 z dz.ewid.nr 838/1 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 14.30.
29. dz.ewid.nr 835 z dz.ewid.nr 808, 812, 833/2, 838/1, 838/2, 6420/4 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 14.30.
30. dz.ewid.nr 836/4 z dz.ewid.nr 6639, 6420/4 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 14.30.
31. dz.ewid.nr 837/1 z dz.ewid.nr 6639 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 14.30.
32. dz.ewid.nr 837/2 z dz.ewid.nr 6420/4, 839/4, 6639 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 14.30.
33. dz.ewid.nr 838/1 z dz.ewid.nr 841/1, 834, 835 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 14.30.
34. dz.ewid.nr 838/2 z dz.ewid.nr 6420/4, 835 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 14.30.
35. dz.ewid.nr 839/4 z dz.ewid.nr 839/6, 837/2, 6420/4 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 14.30.
36. dz.ewid.nr 839/6 z dz.ewid.nr 839/4, 6420/4 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 14.30.
37. dz.ewid.nr 840/1 z dz.ewid.nr 6420/4 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 14.30.
38. dz.ewid.nr 840/2 z dz.ewid.nr 6420/4 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 14.30.
39. dz.ewid.nr 841/1 z dz.ewid.nr 838/1, 841/2, 6593, 841/3 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 12.30 i 14.30.
40. dz.ewid.nr 841/2 z dz.ewid.nr 841/1, 842/1 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 12.30.
41. dz.ewid.nr 841/3 z dz.ewid.nr 841/1, 6593, 841/4, 841/6, 6664 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 12.30.
42. dz.ewid.nr 841/4 z dz.ewid.nr 6593, 841/3 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 12.30.
43. dz.ewid.nr 841/5 z dz.ewid.nr 830, 841/6, 833/1 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 12.30.
44. dz.ewid.nr 841/6 z dz.ewid.nr 841/5, 833/1, 841/3 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 12.30.
45. dz.ewid.nr 842/1 z dz.ewid.nr 6593, 842/2, 6420/4 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 12.30 i 14.30.
46. dz.ewid.nr 842/2 z dz.ewid.nr 842/1, 6593, 6420/4 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 14.30.
47. dz.ewid.nr 842/3 z dz.ewid.nr 848, 6420/4 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 13.30.
48. dz.ewid.nr 842/4 z dz.ewid.nr 848, 6420/4 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 13.30.
49. dz.ewid.nr 842/6 z dz.ewid.nr 848, 847, 6420/4 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 13.30.
50. dz.ewid.nr 842/7 z dz.ewid.nr 6420/4, 847, 845 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 13.30.
51. dz.ewid.nr 843 z dz.ewid.nr 6420/4 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 13.30.
52. dz.ewid.nr 844 z dz.ewid.nr 6420/4 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 13.30.
53. dz.ewid.nr 845 z dz.ewid.nr 6420/4, 968, 842/7 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 13.30.
54. dz.ewid.nr 846 z dz.ewid.nr 967/1, 967/2 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 13.30.
55. dz.ewid.nr 847 z dz.ewid.nr 842/6, 842/7 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 13.30.
56. dz.ewid.nr 848 z dz.ewid.nr 6593, 842/2, 842/3, 842/4, 842/6 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 13.30.
57. dz.ewid.nr 849 z dz.ewid.nr 967/1 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 13.30.
58. dz.ewid.nr 851 z dz.ewid.nr 6375/1, 853/1, 853/2, 966, 6654 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 8.30.
59. dz.ewid.nr 853/1 z dz.ewid.nr 6375/1, 854/1, 853/2, 851 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 9.30.
60. dz.ewid.nr 853/2 z dz.ewid.nr 854/1, 853/1, 851, 6663, 966 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 8.30.
61. dz.ewid.nr 854/1 z dz.ewid.nr 6375/1, 853/1, 853/2, 966, 854/4 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 9.30.
62. dz.ewid.nr 854/3 z dz.ewid.nr 6375/1, 966 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 9.30.
63. dz.ewid.nr 854/4 z dz.ewid.nr 854/1, 6375/1, 966 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 9.30.
64. dz.ewid.nr 855/1 z dz.ewid.nr 6375/1 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 9.30.
65. dz.ewid.nr 856/1 z dz.ewid.nr 6375/1 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 9.30.
66. dz.ewid.nr 856/2 z dz.ewid.nr 6375/1 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 10.30.
67. dz.ewid.nr 859/2 z dz.ewid.nr 6375/1 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 10.30.
68. dz.ewid.nr 859/3 z dz.ewid.nr 6375/1 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 10.30.
69. dz.ewid.nr 864/1 z dz.ewid.nr 6375/1, 864/2 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 10.30.
70. dz.ewid.nr 864/2 z dz.ewid.nr 6375/1, 864/1 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 10.30.
71. dz.ewid.nr 865 z dz.ewid.nr 866/5, 6371 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 10.30.
72. dz.ewid.nr 866/5 z dz.ewid.nr 865 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 10.30.
73. dz.ewid.nr 909/1 z dz.ewid.nr 909/2, 2032/40, 2032/43, 2032/46, 2032/49 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 12.30.
74. dz.ewid.nr 909/2 z dz.ewid.nr 909/1 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 12.30.
75. dz.ewid.nr 910 z dz.ewid.nr 6383 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 12.30.
76. dz.ewid.nr 911/1 z dz.ewid.nr 6383 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 12.30.
77. dz.ewid.nr 911/2 z dz.ewid.nr 6383 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 12.30.
78. dz.ewid.nr 912 z dz.ewid.nr 6383 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 12.30.
79. dz.ewid.nr 918/2 z dz.ewid.nr 995/15 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 10.30.
80. dz.ewid.nr 960 z dz.ewid.nr 966, 965/1 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 8.30.
81. dz.ewid.nr 964/1 z dz.ewid.nr 965/1, 965/2, 6667 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 8.30.
82. dz.ewid.nr 965/1 z dz.ewid.nr 964/1, 960 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 8.30.
83. dz.ewid.nr 965/2 z dz.ewid.nr 964/1 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 8.30.
84. dz.ewid.nr 966 z dz.ewid.nr 960, 854/3, 854/4, 854/1, 853/2, 851 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 8.30.
85. dz.ewid.nr 967/1 z dz.ewid.nr 849, 846 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 13.30.
____________________________________________________________
86. dz.ewid.nr 967/2 z dz.ewid.nr 846 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 13.30.
87. dz.ewid.nr 968 z dz.ewid.nr 845, 6420/4 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 13.30.
88. dz.ewid.nr 969 z dz.ewid.nr 6420/4 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 13.30.
89. dz.ewid.nr 970/1 z dz.ewid.nr 6420/4 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 13.30.
90. dz.ewid.nr 970/2 z dz.ewid.nr 6420/4 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 14.30.
91. dz.ewid.nr 971/1 z dz.ewid.nr 6420/4 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 14.30.
92. dz.ewid.nr 971/2 z dz.ewid.nr 6420/4 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 13.30.
93. dz.ewid.nr 973/4 z dz.ewid.nr 973/17 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 8.30.
94. dz.ewid.nr 973/17 z dz.ewid.nr 973/4 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 8.30.
95. dz.ewid.nr 974 z dz.ewid.nr 6420/4 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 14.30.
96. dz.ewid.nr 975/1 z dz.ewid.nr 6420/4, 6376 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 14.30.
97. dz.ewid.nr 976/2 z dz.ewid.nr 6420/4 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 14.30.
98. dz.ewid.nr 977/6 z dz.ewid.nr 6420/4 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 14.30.
99. dz.ewid.nr 977/8 z dz.ewid.nr 6420/4 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 14.30.
100. dz.ewid.nr 977/10 z dz.ewid.nr 6420/4 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 13.30.
101. dz.ewid.nr 979/5 z dz.ewid.nr 6420/4 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 14.30.
102. dz.ewid.nr 979/9 z dz.ewid.nr 6420/4 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 14.30.
103. dz.ewid.nr 980/2 z dz.ewid.nr 6420/4, 987/10 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 14.30.
104. dz.ewid.nr 981/1 z dz.ewid.nr 994/1, 995/39 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 11.30.
105. dz.ewid.nr 982/11 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 12.30.
106. dz.ewid.nr 982/13 z dz.ewid.nr 995/39 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 11.30.
107. dz.ewid.nr 983/2 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 13.30.
108. dz.ewid.nr 983/4 z dz.ewid.nr 7238, 983/2, 6377/3, 6377/2 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 13.30.
109. dz.ewid.nr 984/1 z dz.ewid.nr 6377/3, 6377/2, 984/2 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 13.30.
110. dz.ewid.nr 984/2 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 13.30.
111. dz.ewid.nr 985/1 z dz.ewid.nr 985/2, 984/2, 985/3 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 13.30.
112. dz.ewid.nr 985/2 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 13.30.
113. dz.ewid.nr 985/3 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 13.30.
114. dz.ewid.nr 986/2 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 13.30.
115. dz.ewid.nr 986/3 z dz.ewid.nr 986/2, 6377/2 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 13.30.
116. dz.ewid.nr 986/4 z dz.ewid.nr 986/2 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 13.30.
117. dz.ewid.nr 987/2 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 13.30.
118. dz.ewid.nr 987/4 z dz.ewid.nr 6420/4 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 14.30.
119. dz.ewid.nr 987/5 z dz.ewid.nr 6420/4 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 13.30.
120. dz.ewid.nr 987/8 z dz.ewid.nr 987/2, 6420/4 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 13.30.
121. dz.ewid.nr 987/10 z dz.ewid.nr 980/2 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 14.30.
122. dz.ewid.nr 988 z dz.ewid.nr 6420/4 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 14.30.
123. dz.ewid.nr 989 z dz.ewid.nr 6420/4 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 13.30.
124. dz.ewid.nr 990/1 z dz.ewid.nr 6378/1 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 12.30.
125. dz.ewid.nr 990/3 z dz.ewid.nr 6378/1 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 12.30.
126. dz.ewid.nr 990/4 z dz.ewid.nr 6383, 6378/1 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 12.30.
127. dz.ewid.nr 993/3 z dz.ewid.nr 993/7 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 9.30.
128. dz.ewid.nr 993/4 z dz.ewid.nr 993/5 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 9.30.
129. dz.ewid.nr 993/5 z dz.ewid.nr 996/5 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 14.30.
130. dz.ewid.nr 993/5 z dz.ewid.nr 6383, 6378/1, 993/7 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 9.30.
131. dz.ewid.nr 993/7 z dz.ewid.nr 6378/1, 993/5, 993/3 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 9.30.
132. dz.ewid.nr 993/8 z dz.ewid.nr 6378/1 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 9.30.
133. dz.ewid.nr 994/1 z dz.ewid.nr 981/1 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 11.30.
134. dz.ewid.nr 995/5 z dz.ewid.nr 995/15 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 10.30.
135. dz.ewid.nr 995/6 z dz.ewid.nr 995/15 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 10.30.
136. dz.ewid.nr 995/7 z dz.ewid.nr 995/15 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 10.30.
137. dz.ewid.nr 995/8 z dz.ewid.nr 995/21, 995/19, 995/23, 995/9 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 13.30.
138. dz.ewid.nr 995/8 z dz.ewid.nr 995/15 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 10.30.
139. dz.ewid.nr 995/9 z dz.ewid.nr 995/8, 995/10 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 13.30.
140. dz.ewid.nr 995/9 z dz.ewid.nr 995/15 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 10.30.
141. dz.ewid.nr 995/10 z dz.ewid.nr 995/9, 995/30 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 13.30.
142. dz.ewid.nr 995/15 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 10:30-11:30.
143. dz.ewid.nr 995/18 z dz.ewid.nr 995/60, 995/28 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 11.30.
144. dz.ewid.nr 995/19 z dz.ewid.nr 995/20, 995/21, 995/8, 6383 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 13.30.
145. dz.ewid.nr 995/19 z dz.ewid.nr 995/15 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 10.30.
146. dz.ewid.nr 995/20 z dz.ewid.nr 995/19, 995/22 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 13.30.
147. dz.ewid.nr 995/21 z dz.ewid.nr 995/19, 995/23, 995/8 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 13.30.
148. dz.ewid.nr 995/22 z dz.ewid.nr 995/20, 6383 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 13.30.
149. dz.ewid.nr 995/23 z dz.ewid.nr 995/21, 995/8, 995/23, 6383 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 13.30.
150. dz.ewid.nr 995/24 z dz.ewid.nr 995/25 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 11.30.
151. dz.ewid.nr 995/25 z dz.ewid.nr 995/24, 995/27 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 11.30.
152. dz.ewid.nr 995/27 z dz.ewid.nr 995/25 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 11.30.
153. dz.ewid.nr 995/28 z dz.ewid.nr 995/18 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 11.30.
154. dz.ewid.nr 995/29 z dz.ewid.nr 995/39 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 11.30.
155. dz.ewid.nr 995/30 z dz.ewid.nr 995/10, 996/4 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 14.30.
156. dz.ewid.nr 995/39 z dz.ewid.nr 995/29, 981/1, 982/13 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 11.30.
157. dz.ewid.nr 995/60 z dz.ewid.nr 995/18 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 11.30.
158. dz.ewid.nr 996/1 z dz.ewid.nr 6383, 995/23 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 13.30.
159. dz.ewid.nr 996/2 z dz.ewid.nr 6383, 996/3 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 13.30.
160. dz.ewid.nr 996/3 z dz.ewid.nr 996/4, 6383, 996/2 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 13.30.
161. dz.ewid.nr 996/4 z dz.ewid.nr 6383, 996/3, 995/30 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 14.30.
162. dz.ewid.nr 996/5 z dz.ewid.nr 6383, 993/5 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 14.30.
____________________________________________________________
163. dz.ewid.nr 997/2 z dz.ewid.nr 6383, 997/5, 2032/82, 2032/74, 997/18 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 13.30.
164. dz.ewid.nr 997/4 z dz.ewid.nr 997/8, 6383, 998/3, 2032/34, 2032/91, 2032/2 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 14.30.
165. dz.ewid.nr 997/5 z dz.ewid.nr 997/2, 6383, 997/7, 2032/83 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 13.30.
166. dz.ewid.nr 997/7 z dz.ewid.nr 6383, 2032/97, 2032/88, 2032/83, 997/5 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 13.30.
167. dz.ewid.nr 997/8 z dz.ewid.nr 6383, 997/4, 2032/2, 2032/97 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 13.30.
168. dz.ewid.nr 997/18 z dz.ewid.nr 6383, 997/2, 2032/74, 2032/25 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 11.30-13.30.
169. dz.ewid.nr 998/1 z dz.ewid.nr 998/8, 1977/14, 6387 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 8.30.
170. dz.ewid.nr 998/3 z dz.ewid.nr 6383, 997/4, 998/8 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 14.30.
171. dz.ewid.nr 998/8 z dz.ewid.nr 998/1, 6387, 2032/23 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 8.30.
172. dz.ewid.nr 998/8 z dz.ewid.nr 998/3 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 14.30.
173. dz.ewid.nr 1002/2 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 9.30.
174. dz.ewid.nr 1006 z dz.ewid.nr 6420/4 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 8.30.
175. dz.ewid.nr 1008/2 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 13.30.
176. dz.ewid.nr 1008/3 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 12.30-13.30.
177. dz.ewid.nr 1008/5 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 9.30.
178. dz.ewid.nr 1008/6 z dz.ewid.nr 6383, 1008/8, 1008/7, 1008/5 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 9.30.
179. dz.ewid.nr 1008/7 z dz.ewid.nr 1975/1 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 14.30.
180. dz.ewid.nr 1008/7 z dz.ewid.nr 1008/11, 1008/10, 1008/8, 1008/6, 1002/2, 6386 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 9.30.
181. dz.ewid.nr 1008/8 z dz.ewid.nr 6383, 1008/9, 1008/10, 1008/7, 1008/6 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 9.30.
182. dz.ewid.nr 1008/9 z dz.ewid.nr 1008/10, 1008/8, 6383, 1008/16, 1008/20 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 9.30.
183. dz.ewid.nr 1008/10 z dz.ewid.nr 1008/9, 1008/8, 1008/7, 1008/11, 1008/21 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 9.30.
184. dz.ewid.nr 1008/11 z dz.ewid.nr 1975/1, 1975/2 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 14.30.
185. dz.ewid.nr 1008/12 z dz.ewid.nr 1008/11, 1975/2, 1975/3, 1008/13 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 13.30.
186. dz.ewid.nr 1008/13 z dz.ewid.nr 1008/12, 1975/3, 1015 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 12.30.
187. dz.ewid.nr 1008/14 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 8.30.
188. dz.ewid.nr 1008/15 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 13.30.
189. dz.ewid.nr 1008/16 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 9.30.
190. dz.ewid.nr 1008/17 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 8.30.
191. dz.ewid.nr 1008/18 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 8.30.
192. dz.ewid.nr 1008/20 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 9.30.
193. dz.ewid.nr 1008/21 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 9.30.
194. dz.ewid.nr 1008/22 z dz.ewid.nr 1008/3 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 12.30.
195. dz.ewid.nr 1008/23 z dz.ewid.nr 1008/3 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 12.30.
196. dz.ewid.nr 1014 z dz.ewid.nr 6420/4 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 8.30.
197. dz.ewid.nr 1015 z dz.ewid.nr 1008/13, 1975/3, 6420/4 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 12.30.
198. dz.ewid.nr 1016 z dz.ewid.nr 6420/4 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 8.30.
199. dz.ewid.nr 1018 z dz.ewid.nr 6507/2 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 8.30.
200. dz.ewid.nr 1019/1 z dz.ewid.nr 6507/2, 6869, 6868, 1914, 6790, 6385/2, 1019/2 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 8.30.
201. dz.ewid.nr 1019/2 z dz.ewid.nr 6420/4, 1019/1 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 8.30.
202. dz.ewid.nr 1914 z dz.ewid.nr 1019/1 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 8.30.
203. dz.ewid.nr 1915/1 z dz.ewid.nr 6420/4 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 8.30.
204. dz.ewid.nr 1915/2 z dz.ewid.nr 6420/4, 1916/1, 6387 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 12.30.
205. dz.ewid.nr 1916/1 z dz.ewid.nr 6420/4, 1915/2, 6387 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 12.30.
206. dz.ewid.nr 1916/2 z dz.ewid.nr 6420/4 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 8.30.
207. dz.ewid.nr 1917/6 z dz.ewid.nr 6420/4, 6387 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 11.30.
208. dz.ewid.nr 1917/7 z dz.ewid.nr 6387 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 11.30.
209. dz.ewid.nr 1917/9 z dz.ewid.nr 6387 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 11.30.
210. dz.ewid.nr 1917/10 z dz.ewid.nr 6387 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 11.30.
211. dz.ewid.nr 1917/11 z dz.ewid.nr 1920/9, 1920/5 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 11.30.
212. dz.ewid.nr 1918/3 z dz.ewid.nr 6792 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 11.30.
213. dz.ewid.nr 1918/6 z dz.ewid.nr 1918/7, 6392 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 8.30.
214. dz.ewid.nr 1918/7 z dz.ewid.nr 1918/6, 6792, 1919/4, 1918/8 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 8.30.
215. dz.ewid.nr 1918/8 z dz.ewid.nr 1918/7 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 8.30.
216. dz.ewid.nr 1919/2 z dz.ewid.nr 6392 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 8.30.
217. dz.ewid.nr 1919/4 z dz.ewid.nr 6792, 1918/7, 6420/6 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 8.30.
218. dz.ewid.nr 1920/5 z dz.ewid.nr 1920/6, 7188/4, 7188/1, 1917/11, 1920/10 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 9.30.
219. dz.ewid.nr 1920/6 z dz.ewid.nr 1920/8, 6392, 7188/4, 1920/5 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 8.30.
220. dz.ewid.nr 1920/8 z dz.ewid.nr 6392, 1920/6 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 8.30.
221. dz.ewid.nr 1920/9 z dz.ewid.nr 1917/11 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 9.30.
222. dz.ewid.nr 1920/10 z dz.ewid.nr 1920/5, 1920/6 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 9.30.
223. dz.ewid.nr 1923/1 z dz.ewid.nr 6392 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 8.30.
224. dz.ewid.nr 1923/2 z dz.ewid.nr 6392 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 8.30.
225. dz.ewid.nr 1926/2 z dz.ewid.nr 6392, 1926/4 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 8.30.
226. dz.ewid.nr 1926/3 z dz.ewid.nr 1926/4 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 13.30.
227. dz.ewid.nr 1926/4 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 13.30.
228. dz.ewid.nr 1926/4 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 8.30.
229. dz.ewid.nr 1927/1 z dz.ewid.nr 1928/2 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 9.30.
230. dz.ewid.nr 1927/2 z dz.ewid.nr 1928/2 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 9.30.
231. dz.ewid.nr 1927/3 z dz.ewid.nr 1928/1 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 9.30.
232. dz.ewid.nr 1927/4 z dz.ewid.nr 1928/1 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 9.30.
233. dz.ewid.nr 1928/1 z dz.ewid.nr 1927/4, 1927/3, 1932/1 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 9.30.
234. dz.ewid.nr 1928/2 z dz.ewid.nr 1927/2, 1927/1, 1933/4, 1933/5 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 9.30.
235. dz.ewid.nr 1929/1 z dz.ewid.nr 1933/6, 1933/5 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 9.30.
236. dz.ewid.nr 1929/2 z dz.ewid.nr 1932/1 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 9.30.
237. dz.ewid.nr 1930/1 z dz.ewid.nr 1932/1 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 9.30.
238. dz.ewid.nr 1930/2 z dz.ewid.nr 1933/2, 1933/6 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 9.30.
239. dz.ewid.nr 1932/1 z dz.ewid.nr 1930/1, 1929/2, 1928/1 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 9.30.
____________________________________________________________
240. dz.ewid.nr 1933/1 z dz.ewid.nr 1935/5, 1935/6, 1933/2 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 10.30.
241. dz.ewid.nr 1933/2 z dz.ewid.nr 6787, 1933/1, 1935/6, 1933/6 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 10.30.
242. dz.ewid.nr 1933/4 z dz.ewid.nr 1928/2, 1933/5, 1943/2 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 10.30.
243. dz.ewid.nr 1933/5 z dz.ewid.nr 1933/4, 1928/2, 1929/1 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 10.30.
244. dz.ewid.nr 1933/6 z dz.ewid.nr 1929/1, 1930/2, 1933/2, 1935/6, 1935/4, 1939/4, 1939/2, 1939/3, 1939/1, 1941/1 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 10.30.
245. dz.ewid.nr 1935/3 z dz.ewid.nr 1935/4, 1939/4, 1939/2, 6389 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 10.30.
246. dz.ewid.nr 1935/4 z dz.ewid.nr 1935/3, 1935/5, 1939/4, 1939/2 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 10.30.
247. dz.ewid.nr 1935/5 z dz.ewid.nr 6389, 6788/1, 6788/3, 1933/1, 1935/6, 1935/4 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 10.30.
248. dz.ewid.nr 1935/6 z dz.ewid.nr 1935/5, 1933/1, 1933/2, 1933/6 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 10.30.
249. dz.ewid.nr 1939/1 z dz.ewid.nr 1933/6 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 10.30.
250. dz.ewid.nr 1939/2 z dz.ewid.nr 1933/6, 1935/4, 1935/3 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 10.30.
251. dz.ewid.nr 1939/3 z dz.ewid.nr 1933/6 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 10.30.
252. dz.ewid.nr 1939/4 z dz.ewid.nr 1933/6 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 10.30.
253. dz.ewid.nr 1941/1 z dz.ewid.nr 1933/6, 1943/2, 1943/1 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 10.30.
254. dz.ewid.nr 1942/2 z dz.ewid.nr 1943/1 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 10.30.
255. dz.ewid.nr 1943/1 z dz.ewid.nr 1941/1, 1944/1 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 10.30.
256. dz.ewid.nr 1943/2 z dz.ewid.nr 1941/1, 1944/1 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 10.30.
257. dz.ewid.nr 1944/1 z dz.ewid.nr 1943/1, 1943/2 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 10.30.
258. dz.ewid.nr 1950/1 z dz.ewid.nr 1950/2 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 13.30.
259. dz.ewid.nr 1950/2 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 13.30.
260. dz.ewid.nr 1951/2 z dz.ewid.nr 1950/2, 2071/9, 2068, 2067/3, 2067/4 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 13.30.
261. dz.ewid.nr 1958/4 z dz.ewid.nr 2065/24 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 13.30.
262. dz.ewid.nr 1958/6 z dz.ewid.nr 2065/24 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 13.30.
263. dz.ewid.nr 1959/2 z dz.ewid.nr 2065/24, 1960/2 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 13.30.
264. dz.ewid.nr 1960/2 z dz.ewid.nr 1959/2 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 13.30.
265. dz.ewid.nr 1966/1 z dz.ewid.nr 1966/3, 1966/4 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 12.30.
266. dz.ewid.nr 1966/3 z dz.ewid.nr 1966/1, 6389 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 12.30.
267. dz.ewid.nr 1966/4 z dz.ewid.nr 1966/1 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 12.30.
268. dz.ewid.nr 1967/2 z dz.ewid.nr 6389, 1967/3, 1967/4 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 12.30.
269. dz.ewid.nr 1967/3 z dz.ewid.nr 6389, 1967/2 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 12.30.
270. dz.ewid.nr 1967/4 z dz.ewid.nr 1967/2 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 12.30.
271. dz.ewid.nr 1968/1 z dz.ewid.nr 6389 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 12.30.
272. dz.ewid.nr 1968/2 z dz.ewid.nr 6389 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 12.30.
273. dz.ewid.nr 1969/1 z dz.ewid.nr 6389, 1969/2, 6387 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 12.30.
274. dz.ewid.nr 1969/2 z dz.ewid.nr 6389, 1969/1, 6387 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 12.30.
275. dz.ewid.nr 1970/1 z dz.ewid.nr 6389, 6387, 1970/3, 1970/4 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 12.30.
276. dz.ewid.nr 1970/3 z dz.ewid.nr 6387, 1970/1, 1970/4, 6768 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 13.30.
277. dz.ewid.nr 1970/4 z dz.ewid.nr 6389, 1970/1, 1970/3, 6769 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 13.30.
278. dz.ewid.nr 1971 z dz.ewid.nr 6388, 6769, 6389 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 13.30.
279. dz.ewid.nr 1972 z dz.ewid.nr 6388, 1973/1, 1973/2 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 13.30.
280. dz.ewid.nr 1973/1 z dz.ewid.nr 1978/2, 1972, 1977/1, 1977/2, 1977/18 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 13.30.
281. dz.ewid.nr 1973/2 z dz.ewid.nr 1978/2, 1972 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 13.30.
282. dz.ewid.nr 1975/1 z dz.ewid.nr 6387, 6386, 1008/7, 1008/11, 1975/2 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 14.30.
283. dz.ewid.nr 1975/2 z dz.ewid.nr 6387, 1975/3, 1008/12, 1008/11, 1975/1 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 13.30.
284. dz.ewid.nr 1975/3 z dz.ewid.nr 1975/2, 6387, 6647, 6420/4, 1015, 1008/13, 1008/12 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 13.30.
285. dz.ewid.nr 1977/1 z dz.ewid.nr 6387, 6388, 1973/1 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 13.30.
286. dz.ewid.nr 1977/2 z dz.ewid.nr 6387, 1973/1, 1977/18 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 13.30.
287. dz.ewid.nr 1977/5 z dz.ewid.nr 6387, 1977/16, 1977/6 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 14.30.
288. dz.ewid.nr 1977/6 z dz.ewid.nr 1977/5, 1978/1 1980/2, 1977/7, 6387, 6782 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 8.30 i 14.30.
289. dz.ewid.nr 1977/7 z dz.ewid.nr 6387, 1977/6, 1977/8 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 8.30.
290. dz.ewid.nr 1977/8 z dz.ewid.nr 6387, 1977/7, 1979, 1986, 1977/9 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 8.30.
291. dz.ewid.nr 1977/9 z dz.ewid.nr 1977/8, 1986, 1977/10 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 9.30.
292. dz.ewid.nr 1977/10 z dz.ewid.nr 1977/9 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 9.30.
293. dz.ewid.nr 1977/14 z dz.ewid.nr 6386 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 14.30.
294. dz.ewid.nr 1977/14 z dz.ewid.nr 6387, 998/1 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 8.30.
295. dz.ewid.nr 1977/15 z dz.ewid.nr 6386, 6387 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 14.30.
296. dz.ewid.nr 1977/16 z dz.ewid.nr 6387, 1977/18, 1978/1, 1977/5 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 14.30.
297. dz.ewid.nr 1977/18 z dz.ewid.nr 6387, 1977/2, 1973/1, 1978/2, 1977/16 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 14.30.
298. dz.ewid.nr 1977/19 z dz.ewid.nr 1978/1 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 14.30.
299. dz.ewid.nr 1978/1 z dz.ewid.nr 1978/2, 1977/19, 1977/16, 1977/6, 1980/2 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 14.30.
300. dz.ewid.nr 1978/2 z dz.ewid.nr 1973/2, 1973/1, 1977/18, 1978/1 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 14.30.
301. dz.ewid.nr 1979 z dz.ewid.nr 1986, 1977/8 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 8.30.
302. dz.ewid.nr 1980/1 z dz.ewid.nr 6389 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 8.30.
303. dz.ewid.nr 1980/2 z dz.ewid.nr 6389, 1977/6 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 8.30.
304. dz.ewid.nr 1980/2 z dz.ewid.nr 1978/1 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 14.30.
305. dz.ewid.nr 1986 z dz.ewid.nr 1977/9, 1977/8, 1979 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 9.30.
306. dz.ewid.nr 2031/2 z dz.ewid.nr 6387 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 10.30.
307. dz.ewid.nr 2031/3 z dz.ewid.nr 6387 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 10.30.
308. dz.ewid.nr 2031/4 z dz.ewid.nr 6387, 2031/5 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 9.30.
309. dz.ewid.nr 2031/5 z dz.ewid.nr 6387, 2031/4 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 9.30.
310. dz.ewid.nr 2031/6 z dz.ewid.nr 6387 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 8.30.
311. dz.ewid.nr 2032/2 z dz.ewid.nr 2032/91, 6387, 2032/98 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 9.30.
312. dz.ewid.nr 2032/2 z dz.ewid.nr 997/8, 997/4 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 13.30.
313. dz.ewid.nr 2032/21 z dz.ewid.nr 2032/49 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 12.30.
314. dz.ewid.nr 2032/23 z dz.ewid.nr 6387, 998/8, 2032/92, 2032/93, 2032/94 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 9.30.
____________________________________________________________
315. dz.ewid.nr 2032/24 z dz.ewid.nr 2032/25 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 11.30.
316. dz.ewid.nr 2032/25 z dz.ewid.nr 2032/24, 6651, 997/18, 2032/27, 2032/68 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 11.30.
317. dz.ewid.nr 2032/27 z dz.ewid.nr 2032/25, 2032/64, 2032/61 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 11.30.
318. dz.ewid.nr 2032/34 z dz.ewid.nr 2032/91 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 9.30.
319. dz.ewid.nr 2032/34 z dz.ewid.nr 997/4 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 14.30.
320. dz.ewid.nr 2032/39 z dz.ewid.nr 2032/80 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 11.30.
321. dz.ewid.nr 2032/40 z dz.ewid.nr 2032/43, 909/1 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 12.30.
322. dz.ewid.nr 2032/43 z dz.ewid.nr 909/1, 2032/46, 2032/40 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 12.30.
323. dz.ewid.nr 2032/45 z dz.ewid.nr 2032/80 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 11.30.
324. dz.ewid.nr 2032/46 z dz.ewid.nr 2032/43, 909/1 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 12.30.
325. dz.ewid.nr 2032/49 z dz.ewid.nr 909/1, 2032/21 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 12.30.
326. dz.ewid.nr 2032/55 z dz.ewid.nr 6383 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 12.30.
327. dz.ewid.nr 2032/61 z dz.ewid.nr 2032/64, 2032/27, 2032/96, 2032/95 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 11.30.
328. dz.ewid.nr 2032/64 z dz.ewid.nr 2032/61, 2032/27 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 11.30.
329. dz.ewid.nr 2032/65 z dz.ewid.nr 2032/96 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 11.30.
330. dz.ewid.nr 2032/68 z dz.ewid.nr 2032/25 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 11.30.
331. dz.ewid.nr 2032/74 z dz.ewid.nr 997/18, 997/2, 2032/86 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 10.30-13.30.
332. dz.ewid.nr 2032/80 z dz.ewid.nr 2032/45, 2032/39 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 11.30.
333. dz.ewid.nr 2032/82 z dz.ewid.nr 997/2 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 13.30.
334. dz.ewid.nr 2032/83 z dz.ewid.nr 997/2, 997/5 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 13.30.
335. dz.ewid.nr 2032/85 z dz.ewid.nr 2032/90 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 10.30.
336. dz.ewid.nr 2032/86 z dz.ewid.nr 2032/74 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 10.30.
337. dz.ewid.nr 2032/87 z dz.ewid.nr 2032/90 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 10.30.
338. dz.ewid.nr 2032/88 z dz.ewid.nr 997/7 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 13.30.
339. dz.ewid.nr 2032/89 z dz.ewid.nr 2032/98 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 10.30.
340. dz.ewid.nr 2032/90 z dz.ewid.nr 6387, 2032/98, 2032/85, 2032/87 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 10.30.
341. dz.ewid.nr 2032/91 z dz.ewid.nr 997/4 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 14.30.
342. dz.ewid.nr 2032/91 z dz.ewid.nr 2032/34, 2032/92, 2032/2 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 9.30.
343. dz.ewid.nr 2032/92 z dz.ewid.nr 2032/91, 2032/23 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 9.30.
344. dz.ewid.nr 2032/93 z dz.ewid.nr 2032/23 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 9.30.
345. dz.ewid.nr 2032/94 z dz.ewid.nr 2032/23, 6387 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 9.30.
346. dz.ewid.nr 2032/95 z dz.ewid.nr 2032/61 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 11.30.
347. dz.ewid.nr 2032/96 z dz.ewid.nr 2032/61, 2032/65 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 11.30.
348. dz.ewid.nr 2032/97 z dz.ewid.nr 997/7, 997/8 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 13.30.
349. dz.ewid.nr 2032/98 z dz.ewid.nr 2032/2, 6387, 2032/90, 2032/89 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 10.30.
350. dz.ewid.nr 2065/12 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 11.30.
351. dz.ewid.nr 2065/13 z dz.ewid.nr 2066/11, 2065/15, 2065/14, 2065/21, 2065/22 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 12.30.
352. dz.ewid.nr 2065/14 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 11.30.
353. dz.ewid.nr 2065/15 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 11.30-12.30.
354. dz.ewid.nr 2065/16 z dz.ewid.nr 2065/18, 2065/17 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 11.30.
355. dz.ewid.nr 2065/17 z dz.ewid.nr 2065/16, 2065/15, 2065/20, 2065/19, 2065/18 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 11.30.
356. dz.ewid.nr 2065/18 z dz.ewid.nr 2065/14, 2065/16, 2065/15, 2065/17 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 11.30.
357. dz.ewid.nr 2065/19 z dz.ewid.nr 2065/12, 2065/17 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 11.30.
358. dz.ewid.nr 2065/20 z dz.ewid.nr 2065/15, 2065/17, 2065/12 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 11.30.
359. dz.ewid.nr 2065/21 z dz.ewid.nr 2065/12, 2065/15, 2065/13 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 12.30.
360. dz.ewid.nr 2065/22 z dz.ewid.nr 2065/12, 2065/13, 2066/11 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 12.30.
361. dz.ewid.nr 2065/23 z dz.ewid.nr 2065/12 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 13.30.
362. dz.ewid.nr 2065/24 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 13.30.
363. dz.ewid.nr 2065/34 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 11.30-12.30.
364. dz.ewid.nr 2066/5 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 12.30.
365. dz.ewid.nr 2066/6 z dz.ewid.nr 2066/7, 2066/5 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 12.30.
366. dz.ewid.nr 2066/7 z dz.ewid.nr 2092/2, 2066/6 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 12.30.
367. dz.ewid.nr 2066/8 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 12.30.
368. dz.ewid.nr 2066/9 z dz.ewid.nr 2065/12, 2066/11, 2066/10 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 12.30.
369. dz.ewid.nr 2066/10 z dz.ewid.nr 2066/8, 2066/9 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 12.30.
370. dz.ewid.nr 2066/11 z dz.ewid.nr 2092/2, 2065/13, 2065/14, 2066/9, 2065/22 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 12.30.
371. dz.ewid.nr 2067/3 z dz.ewid.nr 1951/2 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 13.30.
372. dz.ewid.nr 2067/4 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 13.30.
373. dz.ewid.nr 2068 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 12.30-13.30.
374. dz.ewid.nr 2069/1 z dz.ewid.nr 2069/2, 2069/3 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 12.30.
375. dz.ewid.nr 2069/2 z dz.ewid.nr 2069/3, 2092/2, 2069/1 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 12.30.
376. dz.ewid.nr 2069/3 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 12.30.
377. dz.ewid.nr 2070 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 13.30.
378. dz.ewid.nr 2071/5 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 14.30.
379. dz.ewid.nr 2071/7 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 13.30.
380. dz.ewid.nr 2071/9 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 13.30.
381. dz.ewid.nr 2071/10 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 13.30.
382. dz.ewid.nr 2071/12 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 14.30.
383. dz.ewid.nr 2071/14 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 14.30.
384. dz.ewid.nr 2071/17 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 8.30.
385. dz.ewid.nr 2071/19 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 14.30.
386. dz.ewid.nr 2071/20 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 14.30.
387. dz.ewid.nr 2071/21 z dz.ewid.nr 6392, 2071/20, 2071/5 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 14.30.
388. dz.ewid.nr 2071/24 z dz.ewid.nr 2071/12 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 14.30.
389. dz.ewid.nr 2071/27 z dz.ewid.nr 6392 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 14.30.
390. dz.ewid.nr 2071/29 z dz.ewid.nr 2071/12, 6863/1 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 13.30.
391. dz.ewid.nr 2071/31 z dz.ewid.nr 2071/32 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 14.30.
____________________________________________________________
392. dz.ewid.nr 2071/32 z dz.ewid.nr 2071/12, 2071/31 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 14.30.
393. dz.ewid.nr 2071/33 z dz.ewid.nr 2090/10, 6396/1, 2092/1, 2068, 2071/10, 2071/9 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 13.30.
394. dz.ewid.nr 2071/34 z dz.ewid.nr 2071/12, 2090/10, 2071/7 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 13.30.
395. dz.ewid.nr 2071/37 z dz.ewid.nr 2071/12, 6392, 2071/5 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 14.30.
396. dz.ewid.nr 2071/39 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 14.30.
397. dz.ewid.nr 2071/40 z dz.ewid.nr 2071/12, 2071/5, 2071/19 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 14.30.
398. dz.ewid.nr 2074 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 8.30.
399. dz.ewid.nr 2078 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 8.30.
400. dz.ewid.nr 2079 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 8.30.
401. dz.ewid.nr 2080 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 8.30.
402. dz.ewid.nr 2081/1 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 8.30.
403. dz.ewid.nr 2081/2 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 8.30.
404. dz.ewid.nr 2083/2 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 8.30 i 13.30.
405. dz.ewid.nr 2083/6 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 8.30.
406. dz.ewid.nr 2083/9 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 13.30.
407. dz.ewid.nr 2083/10 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 13.30.
408. dz.ewid.nr 2083/11 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 14.30.
409. dz.ewid.nr 2083/12 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 8.30.
410. dz.ewid.nr 2085 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 8.30.
411. dz.ewid.nr 2088 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 14.30.
412. dz.ewid.nr 2090/10 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 13.30.
413. dz.ewid.nr 2090/12 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 8.30 i 14.30.
414. dz.ewid.nr 2090/13 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 8.30-9.30.
415. dz.ewid.nr 2090/14 z dz.ewid.nr 2150/1, 2149/1, 2091/2, 2090/16, 2090/12 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 8.30.
416. dz.ewid.nr 2090/15 z dz.ewid.nr 2090/13 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 8.30.
417. dz.ewid.nr 2090/16 z dz.ewid.nr 2090/18, 2090/14 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 8.30.
418. dz.ewid.nr 2090/17 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 8.30.
419. dz.ewid.nr 2090/18 z dz.ewid.nr 2091/2, 2090/20, 2090/16 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 9.30.
420. dz.ewid.nr 2090/19 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 9.30.
421. dz.ewid.nr 2090/20 z dz.ewid.nr 2091/2, 2090/18 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 9.30.
422. dz.ewid.nr 2090/21 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 9.30.
423. dz.ewid.nr 2090/22 z dz.ewid.nr 2091/2, 2090/24 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 9.30.
424. dz.ewid.nr 2090/23 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 9.30.
425. dz.ewid.nr 2090/24 z dz.ewid.nr 2090/22 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 9.30.
426. dz.ewid.nr 2090/25 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 9.30.
427. dz.ewid.nr 2090/27 z dz.ewid.nr 2090/13 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 9.30.
428. dz.ewid.nr 2090/29 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 9.30.
429. dz.ewid.nr 2091/2 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 8.30-9.30.
430. dz.ewid.nr 2092/1 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 12.30.
431. dz.ewid.nr 2092/2 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 9.30-12.30.
432. dz.ewid.nr 2095/3 z dz.ewid.nr 2092/2, 2095/12, 2065/14, 2095/4 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 11.30.
433. dz.ewid.nr 2095/4 z dz.ewid.nr 6396/2, 2092/2, 2095/12, 2095/3, 2095/5 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 10.30.
434. dz.ewid.nr 2095/5 z dz.ewid.nr 6396/2, 2095/12, 2095/4, 2095/6 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 10.30.
435. dz.ewid.nr 2095/6 z dz.ewid.nr 6396/2, 2095/22, 2095/12, 2095/5 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 10.30.
436. dz.ewid.nr 2095/7 z dz.ewid.nr 2095/14, 2065/14, 2095/12, 2095/8 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 11.30.
437. dz.ewid.nr 2095/8 z dz.ewid.nr 2095/14, 2095/12, 2095/7, 2095/9 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 10.30.
438. dz.ewid.nr 2095/9 z dz.ewid.nr 2095/12, 2095/14, 2095/8, 2095/10 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 10.30.
439. dz.ewid.nr 2095/10 z dz.ewid.nr 2095/12, 2095/14, 2095/9, 2095/11 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 10.30.
440. dz.ewid.nr 2095/11 z dz.ewid.nr 2095/12, 2095/10 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 10.30.
441. dz.ewid.nr 2095/12 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 10.30-11.30.
442. dz.ewid.nr 2095/14 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 10.30-11.30.
443. dz.ewid.nr 2095/22 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 10.30.
444. dz.ewid.nr 2149/1 z dz.ewid.nr 2090/14 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 8.30.
445. dz.ewid.nr 2150/1 z dz.ewid.nr 2090/14 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 8.30.
446. dz.ewid.nr 2150/1 z dz.ewid.nr 2090/12 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 14.30.
447. dz.ewid.nr 2150/2 z dz.ewid.nr 2153/4 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 14.30.
448. dz.ewid.nr 2151/1 z dz.ewid.nr 2153/6, 6783 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 14.30.
449. dz.ewid.nr 2151/2 z dz.ewid.nr 6783 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 14.30.
450. dz.ewid.nr 2152/1 z dz.ewid.nr 2153/4, 6783 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 14.30.
451. dz.ewid.nr 2152/2 z dz.ewid.nr 6397, 2153/6, 6783 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 14.30.
452. dz.ewid.nr 2153/4 z dz.ewid.nr 2150/2 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 14.30.
453. dz.ewid.nr 2153/5 z dz.ewid.nr 6397 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 14.30.
454. dz.ewid.nr 2153/6 z dz.ewid.nr 6397, 2152/2 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 14.30.
455. dz.ewid.nr 2154/2 z dz.ewid.nr 6397 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 11.30.
456. dz.ewid.nr 2155/1 z dz.ewid.nr 6397 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 11.30.
457. dz.ewid.nr 2155/2 z dz.ewid.nr 6397 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 11.30.
458. dz.ewid.nr 2156 z dz.ewid.nr 6398, 6397 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 11.30.
459. dz.ewid.nr 2157/1 z dz.ewid.nr 6397 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 12.30.
460. dz.ewid.nr 2157/2 z dz.ewid.nr 6397, 6398 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 12.30.
461. dz.ewid.nr 2158/1 z dz.ewid.nr 2167/2, 6397, 2167/1 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 12.30.
462. dz.ewid.nr 2158/2 z dz.ewid.nr 2167/2 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 12.30.
463. dz.ewid.nr 2159/1 z dz.ewid.nr 6398 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 12.30.
464. dz.ewid.nr 2161/1 z dz.ewid.nr 2516 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 11.30.
465. dz.ewid.nr 2162/1 z dz.ewid.nr 6398, 2515 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 11.30.
466. dz.ewid.nr 2162/2 z dz.ewid.nr 6398 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 11.30.
467. dz.ewid.nr 2163/1 z dz.ewid.nr 6398 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 12.30.
468. dz.ewid.nr 2163/2 z dz.ewid.nr 6398 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 12.30.
____________________________________________________________
469. dz.ewid.nr 2165/1 z dz.ewid.nr 2512/3 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 12.30.
470. dz.ewid.nr 2166/1 z dz.ewid.nr 2512/3, 2167/4 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 12.30.
471. dz.ewid.nr 2166/2 z dz.ewid.nr 2167/4, 2167/2 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 12.30.
472. dz.ewid.nr 2167/1 z dz.ewid.nr 6397, 2168/2 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 12.30.
473. dz.ewid.nr 2167/2 z dz.ewid.nr 2167/4, 2158/1, 2158/2, 2166/2, 2167/5, 2168/2 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 12.30.
474. dz.ewid.nr 2167/3 z dz.ewid.nr 2512/8, 2172/1, 2167/4 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 12.30.
475. dz.ewid.nr 2167/4 z dz.ewid.nr 2512/8, 2512/3, 2167/3, 2166/1, 2166/2, 2167/2 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 12.30.
476. dz.ewid.nr 2167/5 z dz.ewid.nr 2167/2 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 12.30.
477. dz.ewid.nr 2168/1 z dz.ewid.nr 6397, 6877, 2171/5, 2171/6, 2171/3, 2168/2 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 12.30.
478. dz.ewid.nr 2168/2 z dz.ewid.nr 2168/1, 6397, 2167/1, 2167/2 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 12.30.
479. dz.ewid.nr 2169/1 z dz.ewid.nr 6397, 2083/11, 6784, 2169/2, 6819, 2170/1 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 14.30.
480. dz.ewid.nr 2169/2 z dz.ewid.nr 2083/11, 6397, 2169/3, 2169/1 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 14.30.
481. dz.ewid.nr 2169/3 z dz.ewid.nr 2169/2, 6783, 2083/11 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 14.30.
482. dz.ewid.nr 2170/1 z dz.ewid.nr 2169/1, 2083/11, 2170/2 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 13.30.
483. dz.ewid.nr 2170/2 z dz.ewid.nr 6397, 2170/4, 2083/10, 2083/11, 2170/1 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 13.30.
484. dz.ewid.nr 2170/3 z dz.ewid.nr 2170/4, 6420/8, 2083/2 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 13.30.
485. dz.ewid.nr 2170/4 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 13.30.
486. dz.ewid.nr 2171/3 z dz.ewid.nr 2172/9, 2168/1 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 13.30.
487. dz.ewid.nr 2171/5 z dz.ewid.nr 6397, 2168/1 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 13.30.
488. dz.ewid.nr 2171/6 z dz.ewid.nr 2172/9, 2168/1 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 13.30.
489. dz.ewid.nr 2172/1 z dz.ewid.nr 2512/8, 2172/9, 2167/3 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 13.30.
490. dz.ewid.nr 2172/4 z dz.ewid.nr 2172/11, 2172/7, 2172/9 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 13.30.
491. dz.ewid.nr 2172/7 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 13.30.
492. dz.ewid.nr 2172/9 z dz.ewid.nr 2512/8, 2172/4, 6821, 6397, 6864, 2171/3, 2171/6, 2172/1 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 13.30.
493. dz.ewid.nr 2172/11 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 13.30.
494. dz.ewid.nr 2512/3 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 11.30.
495. dz.ewid.nr 2512/4 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 9.30.
496. dz.ewid.nr 2512/8 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 11.30.
497. dz.ewid.nr 2512/10 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 10.30.
498. dz.ewid.nr 2513 z dz.ewid.nr 2683, 2682, 2512/4, 2681 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 9.30.
499. dz.ewid.nr 2515 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 11.30.
500. dz.ewid.nr 2516 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 11.30.
501. dz.ewid.nr 2517/1 z dz.ewid.nr 2516 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 11.30.
502. dz.ewid.nr 2518/1 z dz.ewid.nr 2516 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 11.30.
503. dz.ewid.nr 2518/2 z dz.ewid.nr 2516 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 11.30.
504. dz.ewid.nr 2681 z dz.ewid.nr 6405, 6398, 2513, 2682, 2683, 2684, 2687/2 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 9.30.
505. dz.ewid.nr 2682 z dz.ewid.nr 2681, 2513 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 9.30.
506. dz.ewid.nr 2683 z dz.ewid.nr 2512/4, 2681, 2513 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 9.30.
507. dz.ewid.nr 2684 z dz.ewid.nr 2512/4, 2681 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 9.30.
508. dz.ewid.nr 2685 z dz.ewid.nr 2512/4, 2686/1, 2687/2 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 9.30.
509. dz.ewid.nr 2686/1 z dz.ewid.nr 2512/4, 2685, 2687/2, 2687/1 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 10.30.
510. dz.ewid.nr 2686/2 z dz.ewid.nr 2512/4, 2687/1, 2688, 2689 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 10.30.
511. dz.ewid.nr 2687/1 z dz.ewid.nr 2686/2, 2686/1, 2687/2, 6405, 2688 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 9.30.
512. dz.ewid.nr 2687/2 z dz.ewid.nr 6405, 2681, 2685, 2686/1, 2687/1 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 9.30.
513. dz.ewid.nr 2688 z dz.ewid.nr 6405, 2687/1, 2686/2, 2691 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 9.30.
514. dz.ewid.nr 2689 z dz.ewid.nr 2686/2, 2690 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 9.30.
515. dz.ewid.nr 2690 z dz.ewid.nr 2694, 2686/2, 2689, 2693 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 9.30.
516. dz.ewid.nr 2691 z dz.ewid.nr 6405, 2688, 2692 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 9.30.
517. dz.ewid.nr 2692 z dz.ewid.nr 6405, 2691, 2697 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 8.30.
518. dz.ewid.nr 2693 z dz.ewid.nr 2690, 2695, 2694, 2696 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 9.30.
519. dz.ewid.nr 2694 z dz.ewid.nr 2512/4, 2695, 2690, 2693 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 10.30.
520. dz.ewid.nr 2695 z dz.ewid.nr 2512/4, 2693, 2694 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 10.30.
521. dz.ewid.nr 2696 z dz.ewid.nr 2693, 2699 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 8.30.
522. dz.ewid.nr 2697 z dz.ewid.nr 6405, 2692, 2698, 6771 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 8.30.
523. dz.ewid.nr 2698 z dz.ewid.nr 2697 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 8.30.
524. dz.ewid.nr 2699 z dz.ewid.nr 2705, 2696 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 8.30.
525. dz.ewid.nr 2700/1 z dz.ewid.nr 2705 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 8.30.
526. dz.ewid.nr 2700/2 z dz.ewid.nr 2705, 2700/3 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 8.30.
527. dz.ewid.nr 2700/3 z dz.ewid.nr 2700/2, 2705 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 8.30.
528. dz.ewid.nr 2700/4 z dz.ewid.nr 2705 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 8.30.
529. dz.ewid.nr 2701/1 z dz.ewid.nr 2701/3 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 8.30.
530. dz.ewid.nr 2701/2 z dz.ewid.nr 6408 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 8.30.
531. dz.ewid.nr 2701/3 z dz.ewid.nr 2701/1 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 8.30.
532. dz.ewid.nr 2703 z dz.ewid.nr 6420/10, 6405 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 8.30.
533. dz.ewid.nr 2704 z dz.ewid.nr 6420/11, 2705 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 8.30.
534. dz.ewid.nr 2705 z dz.ewid.nr 2699, 2704, 2700/1, 2700/2, 2700/3, 2700/4 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 8.30.
535. dz.ewid.nr 2706/1 z dz.ewid.nr 2709 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 10.30.
536. dz.ewid.nr 2707 z dz.ewid.nr 2512/10 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 10.30.
537. dz.ewid.nr 2708 z dz.ewid.nr 2512/10, 2709 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 10.30.
538. dz.ewid.nr 2709 z dz.ewid.nr 2512/10, 2706/1, 2710, 2708 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 10.30.
539. dz.ewid.nr 2710 z dz.ewid.nr 2512/10, 2709 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 10.30.
540. dz.ewid.nr 2711 z dz.ewid.nr 2512/10 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 10.30.
541. dz.ewid.nr 6370 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 11.30-12.30.
542. dz.ewid.nr 6371 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 10.30-11.30.
543. dz.ewid.nr 6375/1 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 9.30-10.30.
544. dz.ewid.nr 6375/2 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 12.30.
545. dz.ewid.nr 6376 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 14.30.
____________________________________________________________
546. dz.ewid.nr 6377/2 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 13.30.
547. dz.ewid.nr 6377/3 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 9.30-13.30.
548. dz.ewid.nr 6378/1 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 9.30-12.30.
549. dz.ewid.nr 6383 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 12.30-14.30.
550. dz.ewid.nr 6383 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 9.30-12.30.
551. dz.ewid.nr 6385/2 z dz.ewid.nr 6420/4, 1019/1 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 8.30.
552. dz.ewid.nr 6386 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 14.30.
553. dz.ewid.nr 6386 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 9.30.
554. dz.ewid.nr 6387 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 8.30-14.30.
555. dz.ewid.nr 6388 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 13.30.
556. dz.ewid.nr 6389 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 8.30-10.30.
557. dz.ewid.nr 6392 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 14.30.
558. dz.ewid.nr 6392 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 8.30.
559. dz.ewid.nr 6394 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 8.30.
560. dz.ewid.nr 6395 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 8.30.
561. dz.ewid.nr 6396/1 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 12.30.
562. dz.ewid.nr 6396/2 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 9.30-10.30.
563. dz.ewid.nr 6397 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 11.30-14.30.
564. dz.ewid.nr 6398 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 9.30-11.30.
565. dz.ewid.nr 6405 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 8.30-9.30.
566. dz.ewid.nr 6408 z dz.ewid.nr 6405, 2701/2 - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 8.30.
567. dz.ewid.nr 6420/4 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 11.30.
568. dz.ewid.nr 6420/4 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 8.30-14.30.
569. dz.ewid.nr 6420/6 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 14.30.
570. dz.ewid.nr 6420/6 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 8.30.
571. dz.ewid.nr 6420/7 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 8.30.
572. dz.ewid.nr 6420/8 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 8.30 i 13.30.
573. dz.ewid.nr 6420/9 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 8.30.
574. dz.ewid.nr 6420/10 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 19.11.2020 o godz. 12.30.
575. dz.ewid.nr 6420/10 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 8.30.
576. dz.ewid.nr 6420/11 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 19.11.2020 o godz. 10.30.
577. dz.ewid.nr 6420/11 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 15.02.2021 o godz. 14.30.
578. dz.ewid.nr 6420/11 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 8.30.
579. dz.ewid.nr 6507/2 z działkami sąsiednimi - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 8.30.
580. dz.ewid.nr 6513 z dz.ewid.nr 6370, 6371 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 11.30.
581. dz.ewid.nr 6514 z dz.ewid.nr 6371 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 11.30.
582. dz.ewid.nr 6589 z dz.ewid.nr 6377/2 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 13.30.
583. dz.ewid.nr 6590 z dz.ewid.nr 6377/2 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 13.30.
584. dz.ewid.nr 6591 z dz.ewid.nr 6375/1 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 9.30.
585. dz.ewid.nr 6593 z dz.ewid.nr 848, 842/1, 842/2, 841/1, 841/3, 841/4 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 12.30.
586. dz.ewid.nr 6596 z dz.ewid.nr 6371 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 11.30.
587. dz.ewid.nr 6597 z dz.ewid.nr 6371 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 11.30.
588. dz.ewid.nr 6639 z dz.ewid.nr 837/1, 836/4, 6420/4 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 14.30.
589. dz.ewid.nr 6640 z dz.ewid.nr 829, 830, 6641 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 10.30.
590. dz.ewid.nr 6641 z dz.ewid.nr 826, 6640, 830 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 10.30.
591. dz.ewid.nr 6642 z dz.ewid.nr 6375/1 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 10.30.
592. dz.ewid.nr 6647 z dz.ewid.nr 1975/3, 6387 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 12.30.
593. dz.ewid.nr 6648 z dz.ewid.nr 6387, 6389 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 12.30.
594. dz.ewid.nr 6651 z dz.ewid.nr 2032/25, 997/18 - ustalenie w dniu 16.02.2021 o godz. 11.30.
595. dz.ewid.nr 6654 z dz.ewid.nr 851 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 8.30.
596. dz.ewid.nr 6655 z dz.ewid.nr 823 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 10.30.
597. dz.ewid.nr 6656 z dz.ewid.nr 6420/4 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 14.30.
598. dz.ewid.nr 6663 z dz.ewid.nr 853/2 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 8.30.
599. dz.ewid.nr 6664 z dz.ewid.nr 841/3 - ustalenie w dniu 17.02.2021 o godz. 12.30.
ciąg dalszy w załączniku

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Justyna Polaczek - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
20.01.2021
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
21.01.2021
Informację zmienił
Joanna Kaleta
Data ostatniej zmiany
21.01.2021
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Tylmanowa w dniach 15,16,17.02.2021
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Justyna Polaczek - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
20.01.2021
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
21.01.2021