O Biuletynie Informacji Publicznej | BiP

O Biuletynie Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) – to urzędowy serwis internetowy składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, gdzie podmioty zobowiązane są umieszczać informacje wskazane przez ustawę.

Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej nałożony został na jednostki samorządu terytorialnego i inne samorządowe jednostki organizacyjne obowiązek udostępniania informacji publicznej.

BIP został stworzony z myślą o ułatwieniu dostępu do informacji publicznej wszystkim zainteresowanym osobom czy podmiotom. Ujednolicony system stron ułatwia nawigację po serwisie.

Redakcja BIP:
Radosław Jastrzębski
Dariusz Łukasik
Bartłomiej Szczerba
o
raz osoby merytoryczne z wybranych komórek organizacyjnych.

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Radosław Jastrzębski
Data wytworzenia
20.10.2011
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
20.10.2011