6 milionów dofinansowania na drogi Powiatu Nowotarskiego | Wydarzenia | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

6 milionów dofinansowania na drogi Powiatu Nowotarskiego

22 kwietnia 2020
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4

Poprawa jakości dróg lokalnych nie tylko zwiększa bezpieczeństwo korzystających z nich osób, ale wiąże się również z większymi szansami na rozwój lokalnej gospodarki oraz powstaniem nowych miejsc pracy. Dlatego Powiat Nowotarski nieustająco inwestuje w rozwój infrastruktury drogowej. Dzięki staraniom otrzymał właśnie dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania związane z rozbudową dróg powiatowych w ramach naboru wniosków na 2020 rok. Ogółem na zadania powiatowe w Małopolsce zostało przeznaczone ok. 102,6 mln złotych, z czego Powiat Nowotarski otrzymał ponad 6 mln złotych.

Jednym z zadań, które zostało dofinansowane jest rozbudowa drogi na odcinku Skawa – Raba Wyżna w miejscowościach Spytkowice i Raba Wyżna. Zadanie to obejmuje budowę chodnika po obu stronach jezdni, poszerzenie jezdni, budowę ścieku przy krawężnikach wzdłuż chodnika oraz budowę kanalizacji wraz wykonaniem przepustów, przebudowę zjazdów i ogrodzeń, położenie nowej nawierzchni, montaż barier ochronnych, a także wykonanie zatoki autobusowej oraz przejścia dla pieszych.

Wartość tego zadania wynosi ponad 5 mln zł, z czego 50% środków finansowych czyli ok 2,5 mln zł pochodzi z dotacji, natomiast drugą część kwoty stanowią środki własne Powiatu oraz Gminy Raba Wyżna i Gminy Spytkowice. Okres realizacji inwestycji jest planowany na kwiecień – październik 2020 roku.

Drugie zadanie dotyczy rozbudowy drogi znajdującej się na trasie Długopole - Pieniążkowice – Piekielnik wraz z budową mostu w miejscowości Długopole. W zakres prac związanych z tą inwestycją wchodzi m.in.: rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego na rzece Czarny Dunajec oraz podpór mostu na brzegach rzeki, rozbudowa istniejących oraz budowa nowych zjazdów, wykonanie prawostronnego chodnika, wycinka drzew, rozbiórka ogrodzeń, budowa kanalizacji deszczowej z wylotami i drenażu oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej.

Wartość tego projektu to 5,6 mln zł. Kwota dofinansowania wynosi 2,8 mln zł co stanowi 50% z całości. Pozostała część (2,8 mln) to kwota pochodząca z budżetu Powiatu. Wykonanie zadania przewiduje się na okres od sierpnia 2020 roku do lipca 2021 roku.

Kolejną równie istotną inwestycją jest rozbudowa odcinka drogi łączącej miejscowości Łapsze Wyżne i Jurgów, której wykonanie zaplanowane jest na czas od kwietnia do października br. W ramach tego zadania zostanie wykonana budowa chodnika, poszerzenie jezdni oraz nakładki wzmacniającej, utwardzenie pobocza, przebudowa zjazdów indywidualnych, budowa kanalizacji deszczowej, budowa korytek betonowych.

Całkowita jego wartość wynosi niemal 1,3 mln zł. Kwota jaką Powiat otrzymał z funduszu dróg na to zadanie to prawie 650 tys. zł (50% wartości inwestycji), natomiast pozostałe 650 tys. zł stanowią środki własne Powiatu oraz Gminy Łapsze Niżne.

Łączna wartość wszystkich zadań wynosi ponad 12 mln z,ł z czego ponad 6 mln pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych.

Ze środków funduszu skorzystają również samorządy gminne z terenu powiatu - Miasto Nowy Targ, Szczawnica, Ochotnica Dolna, Szaflary, Krościenko nad Dunajcem, Rabka-Zdrój i Czorsztyn, Raba Wyżna, Jabłonka i Lipnica Wielka, które otrzymały dofinansowania od 50 do 70%. Łączna wartość ich projektów opiewa na kwotę ok. 1,6 mln zł w tym dofinansowanie dla gmin to ok 7,6 tys. zł, natomiast wkład własny gmin wynosi 7,4 tys. złotych.

Zdjęcia: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu