Uroczyste ślubowanie nauczycieli | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Uroczyste ślubowanie nauczycieli

29 sierpnia 2019
Zdjęcie 1

W dniu 29 sierpnia 2019 roku odbyło się uroczyste ślubowanie 14 nauczycieli ze Szkół i Placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowotarski, którzy zdali egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego.

Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - takimi słowami pedagodzy złożyli swoje ślubowanie w obecności Starosty Powiatu Nowotarskiego Krzysztofa Fabera, Wicestarosty Bogusława Waksmundzkiego i Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty Marty Skawskiej.

Następnie Starosta oraz Wicestarosta pogratulowali wszystkim nauczycielom wręczając każdemu osobiście akty mianowania, które zostały podpisane własnoręcznie przez wszystkich ślubujących.