Udział Powiatu Nowotarskiego w Projekcie „Małopolski Tele-Anioł” | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Udział Powiatu Nowotarskiego w Projekcie „Małopolski Tele-Anioł”

9 marca 2020
Zdjęcie 1

W środę 4 marca br. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, przedstawiciele Powiatu Nowotarskiego Starosta Krzysztof Faber oraz Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego Karol Skrzypiec podpisali List Intencyjny dotyczący przystąpienia Powiatu Nowotarskiego do współpracy w ramach realizacji Projektu „Małopolski Tele-Anioł”.

„Małopolski Tele-Anioł” to innowacyjny projekt realizowany przez Województwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i zdrowotne w regionie, zakres wsparcia: D Wsparcie projektów z zakresu teleopieki.

Celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych oraz umożliwienie im bezpiecznego i jak najdłuższego pozostania w ich środowisku. Skierowany jest do mieszkańców Małopolski, którzy ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego. W ramach projektu funkcjonuje Centrum Teleopieki umożliwiające wezwanie pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa oraz wsparcie w postaci usług opiekuńczych oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej.

Rolą powiatu jest prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w celu dotarcia z informacją o projekcie do osób niesamodzielnych oraz ich rodzin, a wzajemna współpraca przyczyni się do poprawy poczucia bezpieczeństwa oraz jakości życia niesamodzielnych Małopolan.

 

Informacje o projekcie: https://www.malopolska.pl/teleaniol/o-projekcie

Tekst: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego