Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Powiecie Nowotarskim | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Powiecie Nowotarskim

6 marca 2020
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

W dniu 5 marca 2020 roku odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu ,,Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Obszar testowania-powiat nowotarski". Umowę podpisali Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak z Dyrektorem Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II Markiem Wierzbą. Równocześnie porozumienie dotyczące realizacji tego projektu Dyrektor podpisał z przedstawicielami Powiatu Nowotarskiego, który reprezentowali Starosta Nowotarski Krzysztof Faber oraz Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego Karol Skrzypiec.

Na ten uroczysty moment przybyła również delegacja zaangażowanej w projekt Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego "Leonardo" na czele z prezesem Mariuszem Pankiem.

Przy podpisaniu umowy byli również obecni: Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego Tadeusz Rafacz, wiceprzewodnicząca Józefa Guziak oraz radni powiatowi: Adam Jurek, Jan Kuczkowicz, Irena Rataj oraz Stanisław Żółtek.

Przedsięwzięcie polega na prowadzeniu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego. które będzie testowało nowy model opieki psychiatrycznej przyjęty przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Wartość projektu wynosi 17,2 mln złotych z czego 97% środków pochodzi z funduszy unijnych, z Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER). Obecnie Centrum działa w siedzibie szpitala - pawilon H nad Powiatowym Urzędem Pracy. Docelowo ma powstać nowy budynek na potrzeby ośrodka. Wsparcie dostępne jest dla wszystkich mieszkańców z obszaru powiatu nowotarskiego - bez opłat i skierowania. Jest otwarte codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00. Dyrektorem nowo powstałej placówki jest Ewa Piątkowska.  

Jednym z najważniejszych zadań placówki jest pomoc osobom dotkniętym kryzysem psychicznym bez potrzeby umieszczania ich na oddziale psychiatrycznym. Dlatego ośrodek dysponuje między innymi 15 zespołami mobilnymi udzielającymi wsparcia w środowisku pacjenta. Jest to ogromne udogodnienie nie tylko dla chorych, ale także dla ich bliskich osób. Działania szybkiej diagnozy oraz natychmiastowego podjęcia leczenia, jakie oferuje placówka są prostsze i tańsze niż hospitalizacja, a co za tym idzie, podnoszą komfort leczenia i pozwalają na dostosowanie odpowiedniej terapii do potrzeb pacjenta.

Ponadto ośrodek realizuje takie zadania, jak udzielanie wsparcia dziennego, pomoc w załatwieniu spraw socjalnych, pomoc w usamodzielnieniu w miejscu zamieszkania, pomoc mieszkaniowa, pomoc w poszukiwaniu pracy i przygotowanie do zatrudnienia, budowanie grup wsparcia dla rodzin oraz budowanie ruchu osób potrzebujących pomocy. W ramach Centrum będzie również działać całodobowa infolinia i całodobowa pomoc kryzysowa. Wszystko odbywać się będzie we współpracy z innymi placówkami służby zdrowia. W strukturę ośrodka będzie także wchodzić punkt pierwszego kontaktu, ambulatorium, które będzie świadczyć usługi poradnictwa, konsultacji oraz badań specjalistycznych świadczonych przez lekarzy, w tym psychologa. Znajdą się tam również interwencyjne miejsca noclegowe.