Spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku | Wiadomości

Strona główna

Spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

25 czerwca 2018
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

W dniu 25 czerwca 2018 r. w budynku starostwa, odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku pod przewodnictwem starosty. Tematem posiedzenia była „Organizacja bezpiecznych wakacji dzieci i młodzieży w obszarze powiatu w 2018 r.”

Podczas spotkania omówiono zagadnienia związane z właściwą organizacją i bezpieczeństwem wypoczynku dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć zapewniających:

- odpowiednią organizację placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym właściwy nadzór nad jego przygotowaniem i przebiegiem,

- należyty stan techniczny obiektów zamieszkania, sportowych i innych miejsc pobytu oraz środków transportowych wykorzystywanych w akcji letniego wypoczynku,

- bezpieczne warunki sanitarno-epidemiologiczne bazy noclegowej i stołówek,

- właściwą ochronę przeciwpożarową obiektów letniego wypoczynku,

- zwalczanie patologii społecznych wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględ­nieniem miejscowości wypoczynkowych,

- bieżącą współpracę z Kuratorium Oświaty Delegatura Nowy Targ, służb, inspekcji, straży i innych instytucji mających wpływ na bezpieczeństwo letniego wypoczynku,

- gotowość służb, inspekcji i straży do działań podczas letniego sezonu wypoczynkowego na terenie powiatu.

Starosta przekazał podległym służbom i inspekcjom zalecenia w zakresie przeprowadzenia na obszarze powiatu akcji „Bezpieczne wakacje 2018". Przypomniał, że podstawowym zadaniem służb, inspekcji, straży i innych organów administracji publicznej jest podjęcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa osobom wypoczywającym i przemieszczającym się przez teren naszego powiatu.

Służby i inspekcje działające na obszarze powiatu nowotarskiego nadzorować będą wszystkie formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych, jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży.