Sieć współpracy i samokształcenia doradców zawodowych „Doradca-Doradcy-Doradcą” | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Sieć współpracy i samokształcenia doradców zawodowych „Doradca-Doradcy-Doradcą”

3 marca 2020
Zdjęcie 1

Pomoc dla uczniów szkół w prawidłowym wyborze ścieżki kształcenia jest niezwykle ważnym elementem edukacji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów oraz rodziców  w zakresie zwiększenia wsparcia w obszarze doradztwa zawodowego z inicjatywy Wicestarosty Powiatu Nowotarskiego Bogusława Waksmundzkiego, Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty Marty Skawskiej oraz Dyrektora Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej Bożeny Olcoń-Chlebek  powołana została Sieć współpracy i samokształcenia dla doradców zawodowych „Doradca-Doradcy-Doradcą”

Na spotkaniu inauguracyjnym sieci 28 lutego 2020 roku  gościli Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu Bożena Bryl, Starszy Wizytator Dorota Słońska-Halczak, Starszy Wizytator Jerzy Stodulski, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Maria Sendrowicz, dyrektorzy  szkól ponadpodstawowych oraz nauczyciele doradcy zawodowi ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu nowotarskiego. Zostały omówione cele i zadania sieci, formuła pracy uczestników oraz zasady funkcjonowania. Wicedyrektor Zespołu Szkół w Rabce-Zdroju Renata Mac przedstawiła informacje dotyczące organizacji nauczania w liceach ogólnokształcących. Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu Marta Sokołowska przedstawiła informacje na temat prowadzenia kształcenia w technikach, natomiast dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu Ryszard Gruszka przedstawił organizacje nauczania w szkołach branżowych I Stopnia.

 

Tekst i fot.: Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu