Wielkie Otwarcie Mostów w Krościenku | Region | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Wielkie Otwarcie Mostów w Krościenku

20 października 2011
W amfiteatrze "Pod Wierzbą" w Krościenku odbyło się oficjalne otwarcie oraz poświęcenie bliźniaczych mostów na Dunajcu. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, mieszkańcy Krościenka i Szczawnicy oraz przedstawiciele samorządów, które wspólnie realizowały tę wielką i potrzebną inwestycję.

Gości powitała w amfiteatrze muzyka Jana Kubika, który osobiście zagrał na trąbitach, dając sygnał na rozpoczęcie uroczystości. W roli gospodarza wystąpił starosta nowotarski Krzysztof Faber. Powitał on obecnych na uroczystości gości - posła Edwarda Siarkę, gospodarzy Krościenka i Szczawnicy Stanisława Gawędę i Grzegorza Niezgodę wraz radnymi i urzędnikami, witał przewodniczącego Rady Powiatu Nowotarskiego Jana Krzaka oraz radnych powiatowych, przedstawicieli wykonawcy mostu i ronda - firm Mostmar i Zibud - dyrekcję Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu - Roberta Waniczka i Krzysztofa Szlagę oraz licznych gości.

- Cieszę się, że dziś, wspólnie, po trzech latach, otwieramy te mosty - powiedział starosta, przypominając w dalszych słowach o znaczeniu tej inwestycji. Jej celem była "Poprawa dostępu do uzdrowiska Szczawnica poprzez budowę mostu na Dunajcu, jako I etap porządkowania ruchu drogowego w miejscowości Krościenko nad Dunajcem" - taką też nazwę nosił cały projekt. Inwestycja polegała na przebudowie istniejącego mostu, będącego przed modernizacją w stanie alarmowym, oraz na budowie nowej, bliźniaczej przeprawy, identycznej z istniejącą. Nowym mostem został poprowadzony ruch w kierunku Krościenka - starym w kierunku Szczawnicy, dodatkowo powstała na nim dwukierunkowa ścieżka rowerowa prowadząca z Rynku w Krościenku poprzez most do ciągu pieszo-rowerowego biegnącego wzdłuż bulwarów Dunajca. Rozbudowa mostu miała również na celu dostosowanie konstrukcji mostu do wymaganego przepisami wysokości spodu, dla zapewnienia swobodnego przepływu wielkiej wody w czasie powodzi.

Projekt został wybrany do dofinansowania decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego w dniu 2 grudnia 2008 roku, a umowa o dofinansowanie została podpisana 5 czerwca 2009 roku. Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w lipcu 2009 roku i trwała do 22 lipca 2011 roku. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 14,5 miliona złotych, z czego dofinansowanie ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 to prawie 8,5 mln zł. Pozostała kwota to dotacja gminy Krościenko 1 milion 137 tys. zł, gminy Szczawnica 1 milion 137 tysięcy oraz wkład własny Powiatu Nowotarskiego tj. 4 miliony złotych.

- Przedsięwzięcie to pokazało, że jeśli działamy wspólnie, czyli że była pomoc zarządu województwa, była współpraca gminy Krościenko i miasta Szczawnicy, to udało się wybudować piękny obiekt, który na wiele lat zabezpieczy i poprawi ruch i dostęp do miasta Szczawnica - podkreślił starosta Faber.

Budowie mostów, dodajmy, towarzyszyła budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej z wojewódzką. Zadanie to było realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich we współpracy z Powiatem Nowotarskim, który przeznaczył na to zadanie 350 tys. zł, a gmina Krościenko 550 tys. W sumie przedsięwzięcie to kosztowało 2 miliony 400 tys. zł. Rondo znakomicie wkomponowało się w bliźniacze mosty i stanowi z nimi nierozerwalną całość oraz tworzy piękne rozwiązanie komunikacyjne.

- My, od 2007 roku, jako Zarząd Powiatu Nowotarskiego, postawiliśmy na drogi. W tym czasie zostało zmodernizowanych 214 kilometrów dróg na 340, które posiada powiat. Zostało wybudowanych w powiecie nowotarskim 44 kilometry nowych chodników i 136 sztuk przebudowanych i odbudowanych obiektów mostowych oraz przepustów. Wykonano też trzy skrzyżowania typu rondo. Łączna kwota, jaką wydaliśmy na te inwestycje, to 190 milionów złotych - podkreślił starosta. Dodał, żeby był to wkład powiatu, funduszy unijnych, różnego rodzaju środków pomocowych i samorządów. - Nie byłoby to wszystko możliwe, gdyby nie otwartość na sprawy dróg zarządu powiatu, radnych powiatu, a przede wszystkim tych, którzy w imieniu powiatu to realizują, czyli Powiatowego Zarządu Dróg z jego dyrektorem na czele.

Podziękowania padły też pod adresem konserwatora zabytków i wykonawców inwestycji. Tym ostatnim przyszło pracować w ciągu ostatnich dwóch lat w wyjątkowo trudnych warunkach. Dość powiedzieć, że w czasie pracy trzykrotnie ewakuowali się z placu budowy ze względu na powódź.

- Szczególnie chciałbym podziękować Powiatowemu Zarządowi Dróg, dyrektorowi Waniczkowi i jego zastępcy za pełne zaangażowanie w realizację tego przedsięwzięcia. Robert tutaj często bywał na tym obiekcie, dopilnowywał tego, pojawiał się nawet w nocy, rozwiązywał problemy, bardzo za to dziękuje - dodał starosta Krzysztof Faber.

Miłe słowa padły także ze strony wójta gminy Krościenko Stanisława Gawędy. - Ta inwestycja pokazuje, że samorządy na różnych szczeblach, począwszy od najniższego szczebla gminnego przez powiatowy, wojewódzki, mogą ze sobą współpracować, mogą dokonywać wielkich dzieł, wielkich budowli. Tu mamy przykład ronda i dwóch mostów. Wiele ludzi na to pracowało. O nowym moście mówiło się od kilkunastu lat. Dopiero po dojściu do władzy obecnej ekipy, której starosta przewodzi, zaczęły się konkretne rozmowy, które zwieńczyła dzisiaj otwierana inwestycja.

Wójt Gawęda dodatkowo podziękował Bogusławowi Waksmundzkiemu, urzędującemu członkowi Zarządu Powiatu Nowotarskiego za to, że od początku pilnował tej inwestycji, a także posłowi Edwardowi Siarce, który od początku angażował się w cały projekt.

- Bardzo serdecznie chciałbym podziękować za tę inwestycję, która tutaj powstała. W 2007 roku pan starosta podjął decyzję, że taka inwestycja będzie realizowana. Chciałbym podziękować za to, że starosta, który jest z drugiego, zachodniego krańca powiatu nowotarskiego, tak ważną decyzje podjął dla nas, dla wschodniej części powiatu. Nie przypuszczaliśmy wówczas, że będziemy mieli aż dwa mosty i za to chciałbym serdecznie podziękować - dodał burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda.

Po przemówieniach nastąpiła dalsza część uroczystości. Uroczystego poświęcenia mostów dokonał ks. Henryk Homoncik z tutejszej parafii. Dla gości przybyłych na otwarcie wystąpił w amfiteatrze rockowy zespół "Rostock". Po koncercie w rejonie nowych mostów odbył się nocny pokaz kajakarstwa udziałem m.in. byłej Mistrzyni Świata Marii Ćwiertniewicz, medalistów Mistrzostw Świata Stanisława Majerczaka, Wojciecha Gawrońskiego, Jerzego Starucha, aktualnych Mistrzów Świata i Europy juniorów Andrzeja i Filipa Brzezińskich oraz Mistrza Polski Michała Pasiuta. Gościem honorowym był aktualny wicemistrz świata Mateusz Polaczyk. Uroczystości zakończył widowiskowy pokaz sztucznych ogni, które eksplodowały nad mostem.