Umowa patronacka Venuleta z Akademią Obrony Narodowej. | Region | Wiadomości

Strona główna

Umowa patronacka Venuleta z Akademią Obrony Narodowej.

15 stycznia 2014
1
2
3
4

Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Nowym Targu podpisało umowę patronacką z Akademią Obrony Narodowej. Oznacza to, że uczniowie klas mundurowych nowotarskiego LO będą mieli zapewnioną opiekę merytoryczną i naukową tej prestiżowej uczelni, a najlepsi – możliwość studiowania w AON.

12 stycznia delegacja Prywatnego LO z Nowego Targu (nauczyciele Wiesław Patlewicz i Paweł Gąsior oraz 4 uczniów) pojechała do Warszawy, by wziąć udział w uroczystym podpisaniu umowy. Ze strony uczelni w spotkaniu wzięli udział płk dr hab. Maciej Marszałek – dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON oraz dr Aneta Nowakowska – Krystman – prorektor ds. studenckich AON.

Porozumienie podpisane zostało na 10 lat. Jego przedmiotem jest objęcie patronatem przez Akademię Obrony Narodowej klas mundurowych o profilu wojskowym, pożarniczym i policyjnym Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży w Nowym Targu. W wymiarze praktycznym oznacza to pomoc AON w formułowaniu programów nauczania oraz opiekę merytoryczną i naukową. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w wykładach, warsztatach, seminariach i forach dyskusyjnych organizowanych przez Akademię i wydziały oraz jej poszczególne katedry i instytuty, a także korzystać z zasobów naukowych Akademii, w tym zbiorów bibliotecznych udostępnianych w czytelni.

- Oficerowie – wykładowcy AON będą również przyjeżdżać do nas na zajęcia. Wyszliśmy też z inicjatywą organizowanie tele – wykładów, która została przyjęta. Wykładowcy AON organizować będą wykłady, a nasi uczniowie będą brać w nich udział za pośrednictwem Internetu – wyjaśnia Władysław Hnatik, dyrektor szkoły, który z ramienia placówki podpisał umowę o współpracy. Uczniowie klas mundurowych Prywatnego LO będą mogli także uczestniczyć w obozach sprawnościowych organizowanych przez Akademię (pierwszy taki obóz planowany jest na sierpień). Zaś najlepsi uczniowie będą mieli możliwość podjęcia studiów w Akademii Obrony Narodowej.

Celem studiów w Akademii Obrony Narodowej jest uzyskanie przez jej wojskowych absolwentów wiedzy i nabycie umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji w dowództwach, sztabach, uczelniach, instytucjach wojskowych i cywilnych związanych z obronnością państwa. W przypadku osób cywilnych AON kształci studentów na potrzeby obronności państwa. Po ukończeniu studiów można podjąć pracę w każdej instytucji administracji centralnej lub samorządowej związanej z obronnością i bezpieczeństwem kraju, np. Ministerstwie Obrony Narodowej, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, urzędach wojewódzkich i marszałkowskich, urzędach miast, powiatów i gmin, a także w instytucjach badawczo-naukowych. AON jest także prężną placówką naukową i wydawniczą.


Tekst i zdjęcia otrzymane od Dyrekcji Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży w Nowym Targu.