Projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” w DPS w Zaskalu | Region | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” w DPS w Zaskalu

3 grudnia 2014
Zdjęcie 1
Projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” jest realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach Celu II Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: „Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną”.

Celem projektu jest podniesienie dostępności usług opieki społecznej dla mieszkańców Małopolski poprzez waloryzację bazy infrastrukturalnej domów pomocy społecznej (DPS) i placówek opiekuńczo - wychowawczych, doposażenie tych jednostek w sprzęt oraz profesjonalizację usług ich personelu.

Dnia 01 lipca 2014r. Zarząd Powiatu Nowotarskiego podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Nowotarskiego do Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu zakwalifikował się do udziału w Komponencie III Projektu, który skierowany jest bezpośrednio do kadry pielęgniarskiej domów pomocy społecznej.

W ramach Komponentu III Projektu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zorganizował kursy kwalifikacyjne i szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek oraz zakupił doposażenie dla małopolskich domów pomocy społecznej w postaci podstawowego sprzętu pielęgniarskiego, umożliwiającego sprawną pracę na rzecz mieszkańców tych placówek.

Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu w ramach działań związanych z doposażeniem małopolskich domów pomocy społecznej, na mocy umowy zawartej w dniu 31 lipca 2014r. pomiędzy Powiatem Nowotarskim, a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie – został doposażony w następujący sprzęt pielęgniarski: aparat EKG, ssak medyczny, wagę krzesełkową, nebulizator, wózki zabiegowo – opatrunkowe, stanowisko do pobierania krwi, ciśnieniomierze ze stetoskopem, termometry bezdotykowe na podczerwień oraz termometr elektroniczny.

Dodatkowo placówka otrzymała indywidualny zestaw dla pielęgniarki zwierający: aparat do sztucznego oddychania oraz resuscytacji, ciśnieniomierz elektroniczny naramienny oraz termometr bezdotykowy na podczerwień.