Pożegnanie maturzystów w I Liceum Ogólnokształcącym im. Seweryna Goszczyńskiego | Region | Wiadomości

Strona główna

Pożegnanie maturzystów w I Liceum Ogólnokształcącym im. Seweryna Goszczyńskiego

2 maja 2018
1
2
3
4
5

27 kwietnia w I Liceum Ogólnokształcącym im. Seweryna Goszczyńskiego odbyło się uroczyste pożegnanie maturzystów. Wydarzenie to zostało uświetnione obecnością Starosty Nowotarskiego - Pana Krzysztofa Fabera, Prezes Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej- pani Danuty Hajnos. W uroczystości wzięli udział także licznie przybyli rodzice uczniów.

W trakcie oficjalnej części pożegnania maturzystów wręczonych zostało 21 świadectw z wyróżnieniem oraz uhonorowano uczniów osiągających wysokie wyniki w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Warto zaznaczyć, że w bieżącym roku szkolnym indeksy wyższych uczelni AGH, PK, UJ zdobyło już siedmiu uczniów.

Wyróżnieni zostali również uczniowie, którzy byli zaangażowani w działalność charytatywną oraz promocję szkoły w środowisku.

Zakończenie roku szkolnego było także okazją do wyrażenia wdzięczności organowi prowadzącemu za dostrzeganie potrzeb szkoły i finansowanie różnych przedsięwzięć, Towarzystwu Bursy Gimnazjalnej za fundowanie stypendiów, dofinansowanie wycieczek, rajdu szkolnego, wymian zagranicznych. W trakcie podziękowań nie zapomniano także o rodzicach, którzy wspierali szkolne inicjatywy, a przede wszystkim swoje dzieci, pamiętano również o wyrażeniu wdzięczności wobec nauczycieli.

Uroczystość zwieńczyły przemowy Pana Starosty Krzysztofa Fabera, Pani Dyrektor Marii Kopeć oraz przedstawicieli rodziców absolwentów, absolwentów i Samorządu Uczniowskiego.

Zarówno żegnający jak i żegnani życzyli sobie połamania piór na maturze, wysokich wyników, pamiętania o nieprzemijającej wartości dobra, prawdy i piękna, a także o tym, by pomnażając talenty, rozwijając własne pasje, nie zapomnieć o drugim człowieku.

Maturzyści otrzymali pamiątkowe pinsy oraz niespodziankę od młodszych kolegów: pożegnalny utwór z wybranymi zdjęciami z życia szkolnego oraz orła z 208 piórami, którego każde pióro jest opisane imieniem i nazwiskiem tegorocznego absolwenta i życzeniem „lataj wysoko !”. Orzeł z koroną będzie przypominał młodym ludziom, że weszli w dorosłe życie w rocznicę 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Uczniowie, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem:

Klasa 3a: Joanna Rypel, Paweł Rybczyński, Patryk Wojtyczek

Klasa 3b: Maria Sudoł, Natalia Szablowska, Natalia Kowalczyk, Anna Podmańska

Klasa 3c: Mateusz Potaśnik

Klasa 3d: Michał Babiarz, Paulina Krupa,

Klasa 3e: Martyna Budziak, Katarzyna Cetera, Natalia Siuta, Weronika Słota, Aleksandra Sołtys, Gabriela Szewczyk, Kinga Złahoda, Michał Zubek

Klasa 3g: Martyna Orszulak, Angelika Strama, Kamil Tylka

Tekst  i zdjęcia: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu