Ponad 4 km nowej nawierzchni z Maruszyny do Ludźmierza | Region | Wiadomości

Strona główna

Ponad 4 km nowej nawierzchni z Maruszyny do Ludźmierza

17 lutego 2012
Ponad 4 km nowej nawierzchni z Maruszyny Do Ludźmierza
Powiatowy Zarząd Dróg ogłosił przetarg na inwestycję, która jako pierwsza będzie realizowana w ramach środków otrzymanych w Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na usuwanie skutków powodzi. Będzie to odbudowa drogi powiatowej nr K1659 Maruszyna - Ludźmierz - Czarny Dunajec w km 0+120 do km 4+505.

Przewiduje się następujące pracę związane z odbudową drogi:

- frezowanie w miejscach włączenia się do istniejącej nawierzchni
- mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni,
- wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym o śr. grubości 3 cm,
- wykonanie regeneracji nawierzchni przy pomocy geosiatki 120/120 wraz z 4 cm warstwą wiążącą z betonu asfaltowego,
- wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego,
- wykonanie uzupełnienia poboczy,
- wykonanie zjazdów i skrzyżowań

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert to 02 marca. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na 30 maja 2012 roku.