Odbudowa ponad 3-kilometrowego odcinka drogi z Piekielnika w kierunku Podszkla | Region | Wiadomości

Strona główna

Odbudowa ponad 3-kilometrowego odcinka drogi z Piekielnika w kierunku Podszkla

23 lutego 2012
Odbudowa ponad 3-kilometrowego odcinka drogi z Piekielnika w kierunku Podszkla
Kolejna inwestycja drogowa na terenie powiatu nowotarskiego, która zostanie sfinansowana z Funduszu Solidarności na usuwanie skutków powodzi, to odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr K1664 Harkabuz - Piekielnik od km 5+917 do km 9+040 (od wjazdu do kościoła w Piekielniku na odc. około 3,12 km w kierunku Podszkla).

Zakres robót obejmuje przede wszystkim ścięcie poboczy wraz z usunięciem materiału ze ścięcia, wykonanie frezowania w miejscach włączenia się do istniejącej nawierzchni i innych wskazanych przez Inspektora nadzoru, wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym, wykonanie regeneracji nawierzchni przy pomocy geosiatki wraz z 4 cm warstwą wiążącą z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy ścieralnej cm z betonu asfaltowego, regulacja wpustów ulicznych uzupełnienie poboczy, wykonanie zjazdów i skrzyżowań w zależności od potrzeb i wskazań inspektora nadzoru.

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu na oferty od wykonawców czeka do 28 lutego (do godz. 10). Termin wykonania inwestycji to 30 maja 2012 roku.