Odbudowa drogi z Trutego do Pyzówki | Region | Wiadomości

Strona główna

Odbudowa drogi z Trutego do Pyzówki

23 lutego 2012
Odbudowa drogi z Trutego do Pyzówki
Na początku marca rozstrzygnie się przetarg na odbudowę nawierzchni drogi powiatowej nr K1660 Ludźmierz - Pyzówka od km 2+930 do km 5+240 (od nowo powstałego mostu na potoku Lepietnica w Trutym do Pyzówki). Termin składania ofert upływa 28 lutego o godz. 10.00.


Zakres robót obejmuje przede wszystkim ścięcie poboczy wraz z usunięciem materiału ze ścięcia, wykonanie frezowania w miejscach włączenia się do istniejącej nawierzchni i innych wskazanych przez Inspektora nadzoru, wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym, wykonanie regeneracji nawierzchni przy pomocy geosiatki wraz z 4 cm warstwą wiążącą z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy ścieralnej cm z betonu asfaltowego, uzupełnienie poboczy, wykonanie zjazdów i skrzyżowań w zależności od potrzeb i wskazań inspektora nadzoru.

Zamówienie finansowane jest ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na usuwanie skutków powodzi. Termin realizacji to 30 maja bieżącego roku.