Odbudowa drogi Rogoźnik-Ciche | Region | Wiadomości

Strona główna

Odbudowa drogi Rogoźnik-Ciche

23 lutego 2012
Odbudowa drogi Rogoźnik-Ciche
Do 27 lutego Powiatowy Zarząd Dróg czeka na oferty od wykonawców na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr K1655 Rogoźnik - Ciche od km 0+000 do km 3+940".

Przebudowa drogi rozpocznie się w Rogoźniku, na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką. Nowa nawierzchnia zostanie położona na prawie 4-kilometrowym odcinku drogi w kierunku Cichego.

Zakres robót obejmuje: ścięcie poboczy wraz z usunięciem materiału ze ścięcia, wykonanie frezowania w miejscach włączenia się do istniejącej nawierzchni i innych, mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni, wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym o śr. grubości 3 cm, wykonanie regeneracji nawierzchni przy pomocy geosiatki wraz z 4 cm warstwą wiążącą z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego, wykonanie uzupełnienia poboczy oraz wykonanie zjazdów i skrzyżowań w zależności od potrzeb i wskazań inspektora nadzoru.

Termin realizacji inwestycji to 30 maja tego roku. Zamówienie finansowane jest ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na usuwanie skutków powodzi.