Odblaskowa Szkoła w Gminie Jabłonka | Region | Wiadomości

Strona główna

Odblaskowa Szkoła w Gminie Jabłonka

28 października 2013
Odblaskowa Szkoła w Gminie Jabłonka
Odblaskowa Szkoła w Gminie Jabłonka
Odblaskowa Szkoła w Gminie Jabłonka
Odblaskowa Szkoła w Gminie Jabłonka

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów w drodze do i ze szkoły, a także kształtowanie pożądanych zachowań podnoszących bezpieczeństwo uczniów Szkoła Podstawowa w Zubrzycy Dolnej i Szkoła Podstawowa w Chyżnem aktywnie włączyły się do konkursu „Odblaskowa Szkoła" organizowanego przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie. Celem konkursu jest uświadamianie uczniów, ich rodziców i nauczycieli o potrzebie i obowiązku wyposażania dzieci do lat 15-stu w elementy odblaskowe.
Uczniowie szkół pod kierunkiem nauczycieli wykonali kilka gazetek ściennych o tematyce związanej z bezpieczeństwem na drodze oraz potrzebie noszenia odblasków, przygotowali ulotki, mitingi i szereg innych działań.

W szkołach został ogłoszony konkurs plastyczny – „Bezpieczna droga do szkoły" oraz konkursy wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym - „Bezpieczeństwo na drodze". Do szkół zaproszono przedstawiciela Policji. Panie z Wydziału Ruchu Drogowego przypomniały dzieciom
o najważniejszych sprawach związanych z bezpieczeństwem. Wyposażyły najmłodszych

w elementy odblaskowe, a także zaprezentowały film o bezpiecznym poruszaniu się po drodze. Podsumowaniem spotkania było wspólne rozwiązanie testu. Atrakcją stała się możliwość założenia okularów imitujących percepcję człowieka pod wpływem alkoholu. Dla najmłodszych uczniów
z Zubrzycy Dolnej został przeprowadzony kurs pierwszej pomocy i zawody sportowe, w których wzięli udział uczniowie zaprzyjaźnionego przedszkola, a najmłodsi uczniowie zostali obdarowani przez firmę ASA kamizelkami odblaskowymi.

Bezpieczeństwo ucznia, który w niedługim czasie stanie się dorosłym człowiekiem, jest niezwykle ważnym zadaniem szkoły. Uczniowie ze względu na specyficzne uwarunkowania umysłowe i własny światopogląd nie zdają sobie sprawy z występujących na drodze zagrożeń – bywają nieostrożni, nie posiadają zdolności analizowania i przewidywania zagrożeń, co często skutkuje wypadkami z ich udziałem. Dlatego tak ważna jest profilaktyka oraz akcentowanie pożądanych zachowań wśród najmłodszych.Tekst i zdjęcia: Natalia Pawlak