Od Drużyn Strzeleckich do Pułku Strzelców Podhalańskich | Region | Wiadomości

Strona główna

Od Drużyn Strzeleckich do Pułku Strzelców Podhalańskich

16 czerwca 2014
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

34 uczniów z ośmiu szkół całego powiatu nowotarskiego dotarło do finału konkursu pod hasłem „Od Drużyn Strzeleckich do Pułku Strzelców Podhalańskich”. Odbył się on w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Pomysłodawcą i organizatorem tych historycznych zmagań są Prywatne Szkoły Średnie im. prof. Jana Venuleta w Nowym Targu.

Miejsce rozgrywania finału wiąże się z patronatem prof. Iwona Grysa – rektora PPWSZ nad tym przedsięwzięciem. Końcowy etap poprzedzony był eliminacjami szkolnymi, w których uczniowie rozwiązywali testy przygotowane przez nauczycieli historii. Do dyspozycji zainteresowanych konkursem była internetowa baza danych o konkursie w wersji PDF. Uczestników obowiązywała znajomość faktów historycznych z zakresu „Sprawa polska w czasie pierwszej wojny światowej". Ponadto otrzymali oni materiały opracowane w folderze, z przydatnymi dla siebie informacjami. Zwycięzcy eliminacji szkolnych zostali wyłonieni do 26 maja, przy czym organizatorzy nie ograniczali liczebności reprezentacji poszczególnych palcówek.

W efekcie do finału dotarli przedstawiciele ośmiu szkół w powiecie: Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krościenku, Gimnazjum nr 1 w Nowym Targu, Gimnazjum im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera w Ludźmierzu, Gimnazjum w Załucznem, Gimnazjum w Rabie Wyżnej, Gimnazjum Nr 4 Małopolskiego Centrum Edukacji w Nowym Targu, Publicznego Gimnazjum SPSK w Starem Bystrem i Gimnazjum w Łapszach Niżnych.

Nad testowymi pytaniami w sali Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznego PPWSZ, podczas zmagań międzyszkolnych, pochyliło się 34 gimnazjalistów, lecz rzeczywisty zasięg konkursu był o wiele większy. Część szkół, choć przeprowadziła u siebie eliminacje, nie wystawiła reprezentacji, być może ze względu na zbyt słabe wyniki punktowe.

W fiale natomiast rywalizowali najlepsi. Wybranie właściwych odpowiedzi na 30 pytań zajęło im 45 minut. Gdy historycy sprawdzali odpowiedzi, gimnazjaliści mogli wysłuchać ciekawego wykładu Wiesława Firka. Zajęła ich też Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Klinga” z Nowego Targu, efektownie prezentując elementy męskiego ubioru sprzed czterech wieków i XVII-wieczną broń, wprowadzając też paru chętnych gimnazjalistów w arkana walki białą bronią. Wszystkie rekwizyty i ubiory rekonstruktorzy ci wykonują własnoręcznie lub własnym sumptem, na podstawie opisów, zdjęć, znalezisk, zachowanych eksponatów. A lekcja fechtunku nie wiadomo kiedy może się przydać.

Kto wcześniej nie miał okazji usłyszeć dziewczęcej scholi z „Venuleta” – był oczarowany jej patriotycznym repertuarem.

By wraz z organizatorami wręczać laureatom nagrody, przybyli dr inż. gen. Bryg. Kazimierz Wójcik – kanclerz PPWSZ (w imieniu rektora) i urzędujący członek Zarządu Powiatu Bogusław Waksmundzki (w imieniu starosty, jednocześnie jako przewodniczący Rady Euroregionu „Tatry”).

Po pierwszej rundzie finału wiadomo już było, że jedna uczennica zdystansowała resztę finalistów, na 37 możliwych punktów zdobywając 29.

Natomiast czwórka osiągnęła identyczny, 24-punktowy wynik. Dlatego konieczna była „dogrywka”: czwórka rywalizujących o II i III miejsce odpowiadała jeszcze na 3 pytania przygotowane przez ekspertów. Dziesięć minut i chwila na sprawdzenie odpowiedzi starczyły, by poznać laureatów.

Zwycięska trójka uplasowała się w kolejności:

I. Agnieszka Galarowicz z Gimnazjum Nr 1 w Nowym Targu

II. Julia Szymusiak z Gimnazjum w Załucznem

III. Arkadiusz Guzik z Gimnazjum Nr 4 małopolskiego Centrum Edukacji

Dla nich były nagrody rzeczowe w postaci audio-sprzętu i książek, fundowane przez sponsorów konkursu: firmę MEG – instrumenty muzyczne, Euroregion „Tatry”, Alicję Kustwan – właściciela Prywatnych Szkół Średnich.

Pytania wcale nie należały do łatwych. Finaliści musieli np. wskazać miejsce powstania Pierwszej Drużyny Podhalańskiej, wiedzieć, którzy żołnierze Legionów Piłsudskiego zostali zamordowani przez NKWD w 1940 r., znać zmiany na stanowiskach dowódców poszczególnych Brygad Legionów Polskich czy pamiętać miejsce osławionej i tragicznej szarży 2. szwadronu ułanów. Część pytań dotyczyła wojny polsko-bolszewickiej.

Taki zasób wiedzy, jakim musieli dysponować uczestnicy finału, to równocześnie baza patriotycznego wychowania.

Patronat honorowy nad konkursem sprawowały: Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, starosta nowotarski Krzysztof Faber, V Batalion Dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera w Krakowie, prof. dr hab. Iwon Grys– rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. W komitecie organizacyjnym trudzili się:mgr Alicja Kustwan, mgr Władysław Hnatik, dr Paweł Gąsior, mgr Dorota Rosiek. Opiekę merytoryczną sprawowali: mgr Adam Łabuda, mgr Marek Stanek, mgr Marcin Domaradzki.

Przyszłoroczna edycja konkursu – bo właśnie zapoczątkowana została pewna tradycja – odbędzie się pod nowym hasłem.


Tekst i zdjęcia otrzymane od Dyrekcji Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży w Nowym Targu.