Nowy asfalt na drodze z Długopola w kierunku Działu | Region | Wiadomości

Strona główna

Nowy asfalt na drodze z Długopola w kierunku Działu

23 lutego 2012
Nowy asfalt na drodze z Długopola w kierunku Działu
W poniedziałek 27 lutego mija termin składania ofert na odbudowę nawierzchni drogi powiatowej nr K1663 Długopole - Pieniążkowice - Piekielnik od km 0+000 do km 0+733.

Przebudowywany będzie ponad 700-metrowy odcinek drogi z Długopola, od skrzyżowania z droga powiatową z Ludźmierza do Czarnego Dunajca, w kierunku Działu.

Roboty obejmą przede wszystkim wykonanie regeneracji istniejącej nawierzchni przy pomocy geosiatki, ułożenie warstwy ścieralnej oraz uzupełnienie poboczy.

Termin realizacji inwestycji to 30 maja tego roku. Zamówienie finansowane jest ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na usuwanie skutków powodzi.