Laureaci historycznego konkursu podróżowali śladem martyrologii Polaków | Region | Wiadomości

Strona główna

Laureaci historycznego konkursu podróżowali śladem martyrologii Polaków

11 września 2018
1
2
3
4
5

Litwa, Łotwa i Rosja – tego roku przez terytorium tych trzech państw wiodła trasa podróży uczniów mundurowego liceum z Prywatnych Szkół Średnich im. prof. Venuleta w Nowym Targu. Podhalańscy kadeci już drugi rok z rzędu odbyli taką edukacyjną podróż śladem martyrologii Polaków, jako laureaci ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Komendę Główną Policji oraz Instytut Pamięci Narodowej. Poprzednim razem, w grupie laureatów I edycji, odwiedzali historyczne miejsca na Białorusi i Ukrainie.   

Kilkudniowy wyjazd na przełomie sierpnia i września stał się nagrodą dla grupy 34 uczniów policyjnych klas mundurowych placówek z całej Polski. Głównym celem tej wyprawy był udział w oficjalnych uroczystościach w Twerze, Ostaszkowie oraz na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje.

Trasa laureatów – pod opieką przedstawicieli KGP oraz IPN - wiodła najpierw przez Łotwę z zamieszkałymi przez Polaków Ejszyszkami, Zułowem – miejscem urodzin marszałka Piłsudskiego i Powiewiórką – miejscem jego chrztu. Kolejny dzień podróży to już Moskwa – jej monumentalne budowle i zabytki skąpane w światłach nocy, potem centrum stolicy Rosji, Plac Czerwony i Kreml oglądane już za dnia.

To zwiedzanie poprzedziło wyjazd do Tweru – miejsca, w którym wiosną 1940 roku NKWD dokonało mordu na około 6.300 polskich funkcjonariuszy Policji Państwowej, Korpusu Ochrony Pogranicza, Straży Więziennej; żołnierzach Żandarmerii Wojskowej i innych więźniach z obozu w Ostaszkowie. Grupie laureatów towarzyszyła już na tym etapie oficjalna delegacja przedstawicieli Ambasady RP w Moskwie, przedstawicieli Policji i Straży Granicznej. W twerskim kościele witał przybyszów z Polski ks. Marek Tacikowski – opiekun Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje i przybywających tam pielgrzymów. Ćwiczenia z musztry przygotowały uczestników wyprawy do ceremonii planowanej na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje – tam, gdzie pomordowani przez NKWD polscy policjanci wrzucani byli do dołów śmierci.

Uroczystości ze składaniem kwiatów i zapalaniem zniczy odbyły się 2. września, w Miednoje i Twerze. Tablica na budynku zajmowanym dziś przez Twerski Państwowy Uniwersytet Medyczny upamiętnia Polaków przywiezionych koleją z obozu  w Ostaszkowie i zabijanych strzałem w tył głowy w kazamatach tego obiektu.

Pomnik Ofiar Represji na cmentarzu w Trojeruczycy czci z kolei pamięć policjantów zmarłych podczas pobytu w obozie. Znicze  zapalono też pod tablicą na klasztorze w Ostaszkowie, gdzie NKWD przetrzymywał jeńców.

Podczas wszystkich uroczystości laureaci konkursu wystawiali posterunki honorowe, składali kwiaty i zapalali znicze. W Miednoje wystawili również poczty sztandarowe, ponieważ każda grupa miała ze sobą sztandar szkoły.

Kadeci z „Venuleta” odnaleźli też tablicę poświęconą naszemu bohaterowi jednej z prac historycznych tj. posterunkowemu Stanisławowi Ignatowiczowi.

Kulminacyjny dzień zakończył się uroczystym podsumowaniem II edycji konkursu „Policjanci w służbie historii” oraz wręczeniem dyplomów laureatom przez zastępcę ambasadora RP w Federacji Rosyjskiej Mirosława Cieślaka.

Przed drogą powrotną uczestnicy wyprawy nocowali w ostaszkowskim monastyrze (tam, gdzie przetrzymywani byli polscy jeńcy zamordowani później w Twerze i pogrzebani w Miednoje). Każdy oczyma wyobraźni widział chodzących tutaj funkcjonariuszy Policji Państwowej, Policji województwa śląskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, Żandarmerii Wojskowej, Służby Więziennej, oficerów i żołnierzy Wojska Polskiego, oficerów wywiadu i kontrwywiadu Oddziału II Sztabu Głównego, księży, pracowników sądownictwa, straży pożarnej, leśników oraz osadników wojskowych ze wschodnich rubieży II Rzeczypospolitej.

Zbliżając się do polskich granic, młodzież mogła zwiedzić jeszcze Kowno i Troki – zamek Wielkich Książąt Litewskich, także Ponary z lasem, który w latach 1941–1944 był miejscem masowych mordów dokonywanych przez oddziały SS, policji niemieckiej i kolaboracyjnej policji litewskiej pod Wilnem. Ofiary tych zbrodni grzebano w niedokończonych zbiornikach paliwa dla powstającego sowieckiego lotniska.

Ostatnim punktem na trasie pełnej wrażeń i przeżyć podróży było Wilno – z Ostrą Bramą, cmentarzem na Rossie, starówką, kościołami, muzeum Adama Mickiewicza.

Dwukrotny sukces w konkursie i wycieczki w nagrodę to najlepsza zachęta do udziału w historycznym konkursie dla następnych kadeckich roczników.