Kolejna Schetynówka do realizacji | Region | Wiadomości

Strona główna

Kolejna Schetynówka do realizacji

3 lutego 2012
Kolejna Schetynówka do realizacji
Powiatowy Zarząd Dróg ogłosił przetarg na modernizację połączenia drogowego Groń - Niedzica - Krośnica, polegającą na przebudowie i remoncie odcinków dróg powiatowych 1642K Groń - Trybsz - Niedzica, 1639K Dębno - Niedzica - Granica Państwa, 1679K Wygon - Niedzica oraz 1638K Krośnica - Sromowce Niżne w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II.

Inwestycja obejmuje odcinki dróg powiatowych o łącznej długości ok. 26,8 km. W ramach kompleksowej przebudowy zostaną objęte odcinki dróg powiatowych o łącznej długości ok. 1,0 km. Przebudowany zostanie węzeł drogowy poprzez przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej 1642K Groń - Trybsz - Niedzica z drogą powiatową nr 1640K Niedzica - Kacwin na skrzyżowanie typu „rondo”. W ramach przebudowy węzła również zostanie wykonane zabezpieczenie i regulacja biegu potoku „Jędras” przebiegającego pod tarczą skrzyżowania. W miejscowości Niedzica zostanie poddany modernizacji obiekt mostowy na potoku „Niedziczanka” wraz odcinkiem jezdni. Remontem objęte zostaną odcinki dróg powiatowych o łącznej długości ok. 25,8 km. Remont będzie obejmował odcinkowe wyprofilowanie i uzupełnienie nawierzchni, odcinkowy remont istniejących chodników, odwodnienia liniowego jak i powierzchniowego. Wprowadzone zostanie nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz w miejscach newralgicznych zostaną zamontowane bariery ochronne. Termin realizacji inwestycji to 01.10.2012.

Termin składania ofert na ogłoszony przetarg do 15 lutego.