Droga Pieniążkowice - Piekielnik gotowa. Poświęcona i uroczyście otwarta | Region | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Droga Pieniążkowice - Piekielnik gotowa. Poświęcona i uroczyście otwarta

10 października 2011
W Pieniążkowicach i w Piekielniku odbyły się uroczystości oficjalnego otwarcia i poświęcenia drogi powiatowej łączącej te dwie miejscowości. Dzięki dotacji otrzymanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. Schetynówek, za prawie 6 milionów złotych przebudowany został 9-kilometrowy odcinek drogi.

W uroczystościach wzięli udział starosta nowotarski Krzysztof Faber, wójt gminy Czarny Dunajec Józef Babicz, przewodnicząca Rady Gminy Beata Palenik, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Robert Waniczek z zastępcą Krzysztofem Szlagą, którym towarzyszyli współpracownicy, radni obu samorządów, sołtysi, przedstawiciele wykonawcy inwestycji firmy Beskid J.A. Duda z Raby Wyżnej i zaproszeni goście, wśród nich poseł Edward Siarka, Stanisław Pajor - dyrektor wydziału zarządzania funduszami europejskimi i Łukasz Zarafiński z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz komendant powiatowej straży pożarnej Mariusz Łaciak.

Nowo powstałą drogę poświęcił ksiądz Wojciech Głowa, proboszcz parafii w Pieniążkowicach. Zabierający głos na uroczystościach podkreślali, że remont drogi jest wynikiem dobrej współpracy wielu ludzi i instytucji. Dyrektor Robert Waniczek w sposób szczególny podziękował sołtysom za współpracę przy budowie drogi i mieszkańcom za wyrozumiałość przy utrudnieniach, jakie towarzyszyły tej inwestycji. Finałem uroczystości było wspólne przecięcie wstęgi z udziałem tych wszystkich, którzy przyłożyli rękę do przebudowy drogi.

Przebudowany odcinek liczy około 9 kilometrów i jest fragmentem dwóch dróg powiatowych Długopole - Pieniążkowice - Piekielnik (w km 4+089 do km 11+864) oraz Harkabuz - Piekielnik (w km 10+990 do 12+194). Inwestycja realizowana była w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 z którego Powiat Nowotarski pozyskał dofinansowanie w wysokości 3 milionów złotych. Drugą połowę stanowił wkład powiatu nowotarskiego i gminy Czarny Dunajec.

Inwestycja polegała na odbudowie zniszczonej jezdni i poboczy. Położono nowy asfalt, wykonano niezbędne poszerzenia jezdni, korekty niwelety drogi, przede wszystkim na fragmentach drogi biegnących przez kolejne miejscowości wykonano chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, przebudowano zjazdy w tym zjazdy do posesji, uregulowano odwodnienie powierzchniowe, przebudowano skrzyżowania dróg powiatowych, zbudowano azyle dla pieszych, wymieniono oświetlenie uliczne i wykonano oznakowania pionowe i poziome. W ramach inwestycji wykonane zostały również studzienki ściekowe z wpustami ulicznymi, przykanaliki, studnie rewizyjne, przebudowano również wyloty istniejących rowów i przepusty.