Prezydent Andrzej Duda na Orawie | Wiadomości

Strona główna

Prezydent Andrzej Duda na Orawie

26 listopada 2018
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przybył do Podsarnia w powiecie nowotarskim, aby uczestniczyć w uroczystościach odsłonięcia pomnika upamiętniającego 100. rocznicę odbudowy Państwa Polskiego oraz lokalnych działaczy niepodległościowych.

Głowie państwa towarzyszył minister Krzysztof Szczerski Szef Gabinetu Prezydenta RP, prezydencki kapelan ks. Zbigniew Kras, marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, wicewojewoda małopolski Józef Gawron oraz pochodzący z Podsarnia poseł Edward Siarka. Na spotkanie przybyło wielu lokalnych samorządowców - starosta nowotarski Krzysztof Faber, starosta tatrzański Piotr Bąk, burmistrzowie i wójtowie  okolicznych gmin.

Jeszcze przed przybyciem do Podsarnia prezydent spotkał się w Orawce z 94-letnim Józefem Kowalczykiem, weteranem walk pod Monte Cassino.

Potem na placu przed kościołem pw. św. Jana Pawła II w Podsarniu Andrzej Duda uczestniczył w uroczystym odsłonięciu pomnika. Są na nim umieszczone nazwiska zasłużonych dla Orawy i Polski bojowników o niepodległość, odznaczonych przez Prezydenta Ignacego Mościckiego Medalem Niepodległości. Proboszcz parafii Podsarnie ksiądz Leszek Uroda dokonał uroczystego poświęcenia pomnika. Kwiaty pod obeliskiem złożyła delegacja prezydencka, a następnie delegacje samorządowe, w tym starosta nowotarski Krzysztof Faber wraz z wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Nowotarskiego Józefą Guziak.

Prezydent także posadził własnoręcznie „Dąb Niepodległości” na przykościelnym placu.

Następnie w przemarszu wraz z licznymi pocztami sztandarowymi Prezydent udał się do Szkoły Podstawowej im. Marii i Lecha Kaczyńskich, gdzie był widzem bogatego programu artystycznego zaprezentowanego przez uczniów, którego tematem przewodnim było 100-lecie odzyskania niepodległości oraz historia przyłączenia części Orawy i Spisza do Państwa Polskiego.
W wystąpieniu skierowanym do zgromadzonych prezydent dziękował za to, że właśnie tutaj zorganizowano obchody 100-lecia niepodległości, że pielęgnuje się na tej ziemi wielowiekowe tradycje i zwyczaje i że pamięta się o lokalnych bohaterach
Tego właśnie chciałem, żeby stulecie odzyskania niepodległości nie było świętowane tylko w Warszawie, tylko centralnie, ale właśnie żeby było świętowane także w polskich miastach, w miasteczkach, w gminach, w wioskach. Wszędzie tam, gdzie sięgają ślady tamtych dni – powiedział.