Niebezpieczne zjawisko nr I:4 | Wiadomości

Strona główna

Niebezpieczne zjawisko nr I:4

16 maja 2018
Zdjęcie 1

Nazwa biura

 BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków

Zjawisko/stopień zagrożenia

 wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2

Obszar

 zlewnie Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie)

Ważność (cz. urz.)

 od godz. 16:00 dnia 16.05.2018 do godz. 08:00 dnia 18.05.2018

Przebieg

 Na skutek intensywnych opadów deszczu w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca,  Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, wystąpią wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Miejscami zjawisko może mieć charakter gwałtowny.

Prawdopodobieństwo

wystąpienia zjawiska (%)

 75%

Uwagi

W razie istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska, informacja może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk

 Przemysław Plewa

Godzina i data wydania

 godz. 10:43, dnia 16.05.2018

SMS

IMGW-PIB INFORMUJE:WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW OSTRZEGAWCZYCH/2 zlewnie skawy, raby, dunajca, ropy (malopolskie) od16:00/16.05.do08:00/18.05.2018

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.