Kontynuacja ścieżki rowerowej wokół Tatr | Wiadomości

Strona główna

Kontynuacja ścieżki rowerowej wokół Tatr

27 czerwca 2018
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2

Komitet Monitorujący Programu Interreg Polska-Słowacja zdecydował o dofinansowaniu 13 projektów, na które łącznie przeznaczono 23,8 mln euro dostępnych w konkursie. Ponadto dzięki decyzji Ministra Inwestycji i Rozwoju o zwiększeniu budżetu programu Polska-Słowacja, szansę na realizację otrzyma także kolejnych 17 projektów z listy rezerwowej. Komitet obradował 25 - 26 czerwca br. w Wiśle.

Członkami Komitetu z terenu Podhala są: Euroregion TATRY - Bogusław Waksmundzki, Michał Stawarski, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY - Agnieszka Pyzowska, Związek Podhalan - Andrzej Skupień, Andrzej Buńda.

Wybrane 13 projektów przyniesie polsko-słowackiemu pograniczu m.in. ponad 600 km nowych szlaków rekreacyjnych i kilkanaście kompleksowych ofert turystycznych, takich jak tężnie solankowe w Rabce-Zdrój i gminie Jarabina po stronie słowackiej, czy 28-kilometrowy odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo.  Odnowione będą także kolejne obiekty historyczne. Obok wzmocnienia poczucia tożsamości regionalnej mieszkańców i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego inwestycje podniosą atrakcyjność  turystyczną pogranicza.

W ramach projektów wybranych do dofinansowania zaangażowanych jest 49 partnerów z Polski i Słowacji - w większości samorządy (miasta, gminy, powiaty pogranicza) lub ich stowarzyszenia, a  także muzea, leśnictwa, organizacje turystyczne, organizacja kościelna, park narodowy, uniwersytet.

Projekty zatwierdzone:

Gmina Rabka-Zdrój
RÓŻNE OBLICZA WODY – rabczańska solanka i jarabiński przełom jako elementy dziedzictwa przyrodniczego polsko-słowackiego pogranicza
Obec Jarabina  kwota 571 149,89 €

Gmina Kościelisko
Aktywna turystyka kluczem do rozwoju pogranicza
 Partner - Mesto Tvrdošín  kwota dofinansowania 2 649 709,39 €

Tatrzański Park Narodowy
Człowiek w Tatrach - Tatry w człowieku - historia eksploracji Tatr jako wspólne dziedzictwo kulturowe Polski i Słowacji
Partner-  Miasto Poprad i  Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 1 642 610,22 €

Gmina Miasto Zakopane
Zakopane - Miasto Wysokie Tatry tatrzańskie ścieżki rowerowe
Partner  Mesto Vysoké Tatry
1 618 550,28 €

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o.
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap III
Partnerzy-  Mesto Spišská Belá  Gmina Czarny Dunajec  Gmina Miasto Nowy Targ  Gmina Nowy Targ  Gmina Łapsze Niżne
Obec Hniezdne -  Obec Huncovce  Obec Velka Lomnica
Kwota dofinasowania   4 000 611,55 €

Znany już mieszkańcom i turystom polsko-słowackiego pogranicza projekt ,,Szlak wokół Tatr" (prowadzony w kilku etapach od 2015 roku) zyska dodatkowych 28 km nowych tras. To pozwoli na zamknięcie 250-kilometrowej pętli tras narciarskich, rowerowych i biegowych, biegnących wokół Tatr. Poszczególne odcinki prowadzą do różnych miejsc i śladów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza. Powstaną dodatkowe strefy wypoczynku dla rowerzystów, zlokalizowane w sąsiedztwie ciekawych miejsc i atrakcji przyrodniczych, jak np. rezerwat Bór, czy jezioro w Krauszowie. Projekt ten prowadzi Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Tatry we współpracy z polskimi i słowackimi gminami, przez których tereny biegną ścieżki Szlaku wokół Tatr.

Lista zatwierdzonych projektów dostępna jest na stronie: pl.plsk.eu.

 

Tekst i zdjęcia: Związek Euroregion TATRY.